logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 29/2015
z dnia 24 lipca 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋
w wysoko艣ci 11 225 z艂 z przeznaczeniem na wyp艂aty nagr贸d jubileuszowych pracownik贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 4 331 z艂 w ramach tego samego rozdzia艂u z przeznaczeniem na zakup nowego przyrz膮du do badania technicznego z艂膮cza elektrycznego pojazd-przyczepa w stacji kontroli pojazd贸w. Obecnie u偶ywany przyrz膮d nie spe艂nia wymog贸w technicznych. Skarbnik doda艂, 偶e zgoda Zarz膮du jest wymagana, gdy偶 przesuni臋cie dotyczy wydatk贸w na zakupy inwestycyjne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek W贸jta Przelewic o nieodp艂atne przekazanie Gminie Przelewice kostki brukowej zdj臋tej z chodnika przy drodze powiatowej
nr 1576Z w czasie jego przebudowy. Remont jest prowadzony przez Powiat przy udziale Gminy. Gmina zakupi艂a now膮 kostk臋 brukow膮. W trakcie dyskusji zaproponowano, 偶e mo偶na przekaza膰 zdj臋t膮 kostk臋 Gminie Przelewice
z zastrze偶eniem, 偶e zostanie ona wykorzystana do poprawy jako艣ci dr贸g i u艂o偶ona
w pasie drogowym dr贸g powiatowych.
Walenty Darczuk zapyta艂 co b臋dzie z ulic膮 Szkoln膮 w Pyrzycach.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e by艂 na tej ulicy kilka dni wcze艣niej, po zako艅czeniu prac naprawczych. Naprawy obejmowa艂y prze艂o偶enie
i wyr贸wnanie p艂ytek chodnikowych w miejscach najbardziej uszkodzonych, g艂贸wnie przez korzenie drzew. Chodnik zosta艂 u艂o偶ony w starej technologii z kwadratowych p艂ytek betonowych i taka nawierzchnia pozosta艂a.
Wicestarosta doda艂, 偶e oczekuje wi臋kszej aktywno艣ci ze strony Gminy Pyrzyce. W mie艣cie Lipiany prawie wszystkie chodniki zosta艂y wy艂o偶one polbrukiem. Tylko jeden chodnik jeszcze nie zosta艂 przebudowany. Wszystkie chodniki znajduj膮 si臋 w ci膮gu dr贸g powiatowych, poza tym wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej. Powiat nie zaanga偶owa艂 si臋 w ich przebudow臋. Przyk艂ad Gminy Lipiany powinien by膰 kierunkiem dla Gminy Pyrzyce.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e Powiat zaniedbuje troch臋 stolic臋 powiatu. Ulica Szkolna i ulica Zabytkowa wygl膮daj膮 najbardziej dramatycznie. Po wakacjach, we wrze艣niu nale偶y zaj膮膰 si臋 spraw膮 remont贸w tych ulic. Zostanie ustalony zakres rob贸t
z dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie zdj臋tej kostki Gminie Przelewice
z zastrze偶eniem, 偶e zostanie ona wykorzystana do poprawy jako艣ci dr贸g i u艂o偶ona
w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Walenty Darczuk.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie Gminie Przelewice 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych z deklaracji o wsp贸艂finansowaniu rozbi贸rki budynku gorzelni w Przywodziu. Materia艂 rozbi贸rkowy zostanie rozkruszony. Otrzymane kruszywo nadaje si臋 na utwardzenie poboczy i dr贸g dojazdowych, nie jest materia艂em trwa艂ym i nie mo偶e by膰 u偶yte na podbudow臋. Ze wzgl臋du na bardzo nisk膮 cen臋, pozyskanie tego kruszywa dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych jest op艂acalne. Umo偶liwi to rozwi膮zanie wielu problem贸w na drogach powiatowych. 艢rodki finansowe na ten cel b臋d膮 pochodzi艂y z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e ustalenia
o wsp贸艂finansowaniu rozbi贸rki nie zosta艂y sformalizowane. Do Starostwa wp艂yn臋艂o pismo z pro艣b膮 o przekazanie 艣rodk贸w finansowych Gminie Przelewice, a nie ma 偶adnego dokumentu, z kt贸rego wynika, ze Starostwo jest zobowi膮zane do takich p艂atno艣ci. Nale偶y najpierw podpisa膰 porozumienie. Dopiero na podstawie porozumienia mo偶na dokonywa膰 p艂atno艣ci.
Starosta zapewni艂, 偶e Zarz膮d Dr贸g Powiatowych przygotuje porozumienie
w tej sprawie.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie z Gmin膮 Przelewice porozumienia
o wsp贸艂finansowaniu w wysoko艣ci 50 % rozbi贸rki budynku gorzelni w Przywodziu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenie drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y przeznaczono trzy dzia艂ki budowlane: nr 15/1 wraz z udzia艂em 1/4 cz臋艣ci dzia艂ki
nr 15/8, nr 15/6 i nr 15/12 przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Pierwszy przetarg nie przyni贸s艂 rozstrzygni臋cia z powodu braku oferent贸w. Proponuje si臋 og艂oszenie drugiego przetargu za cen臋 obni偶on膮 o 20 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta zaproponowa艂 zlecenie zewn臋trznej firmie przeprowadzenie audytu finansowego w Szpitalu Powiatowym. Formalnie sprawozdania finansowe i sytuacja finansowa szpitala wygl膮daj膮 dobrze, ale nale偶a艂oby zbada膰 jak rzeczywi艣cie jest. Zlecenie audytu wi膮偶e si臋 z wydatkami i trzeba dokona膰 wyboru odpowiedniej firmy.
Iwona Zibrowska-Os贸ch pe艂ni膮ca obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego potwierdzi艂a zasadno艣膰 przeprowadzenia audytu finansowego. Zawarcie kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia musi si臋 opiera膰 na pe艂nej wiedzy o w艂asnych mo偶liwo艣ciach finansowych. Podobnie jest przy podejmowaniu innych decyzji zwi膮zanych inwestycjami i przygotowaniem szpitala do wymog贸w unijnych.
W ostatnich dniach w szpitalu pojawili si臋 agenci CBA i przeprowadzali rozmowy
z personelem. Mo偶e to 艣wiadczy膰 o tym, 偶e nowa dyrekcja nie o wszystkim wie.
Wicestarosta doda艂, 偶e dokonano rozeznania rynku i ceny za tak膮 us艂ug臋 wynosz膮 od 10 do 58 tysi臋cy z艂 netto. Jednocze艣nie zaproponowa艂 firm臋 Formedis specjalizuj膮c膮 si臋 w audytowaniu zak艂ad贸w opieki zdrowotnej i maj膮c膮 bardzo dobr膮 opini臋. Oferta tej firmy wynosi 40 tys. z艂 netto. Koszty audytu poniesie w r贸wnych cz臋艣ciach szpital i Powiat.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e w nied艂ugim czasie Zarz膮d b臋dzie musia艂 podj膮膰 wa偶ne decyzje o przysz艂o艣ci szpitala i nale偶y jak najszybciej dokona膰 audytu, ale cena mog艂aby by膰 ni偶sza.
W trakcie dyskusji zgodzono si臋 z argumentacj膮, 偶e za us艂ug臋 wysokiej jako艣ci nale偶y zap艂aci膰 wy偶sz膮 cen臋, ale mo偶e s膮 firmy, kt贸re proponuj膮 dobr膮 jako艣膰 us艂ug za bardziej przyst臋pn膮 cen臋. Zarz膮d postanowi艂, aby jeszcze przez kilka dni poszuka膰 takiej w艂a艣nie firmy. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osownia: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o sytuacji kadrowej w Wydziale Finansowym. Jedna z pracownic jest na d艂ugotrwa艂ym zwolnieniu lekarskim i konieczne jest zatrudnienie jednej osoby na zast臋pstwo. Osob膮 mog膮ca podj膮膰 te obowi膮zki jest pracownica zatrudniona w Starostwie w ramach rob贸t publicznych, kt贸rej umowa ko艅czy si臋 24 lipca 2015 r. Zaproponowa艂 zatrudnienie jej od 25 lipca 2015 r. Starosta wyrazi艂 zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-03 13:27:33
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-06 12:35:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1578

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.08.2015 12:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12433205