logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 30 kwietnia 2015 r.
2) 7 maja 2015 r.
3) 15 maja 2015 r.
4) 21 maja 2015 r.
5) 27 maja 2015 r.
6) 8 czerwca 2015 r.
7) 12 czerwca 2015 r.
8) 22 czerwca 2015 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w
i innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego w roku 2015.
- W sprawie likwidacji Zasadniczej szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Zmiana polega艂a na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji o 艂膮cznej wysoko艣ci 55 272 z艂 (30 kwietnia)
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/2 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wyra偶ono zgod臋 na wykonanie przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/2 oraz budow臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Na cz艂onk贸w Rady, w kadencji 2015-2017, powo艂ano przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w osobach: Mariusz Majak, Wioletta Balcerzyk i Waldemar Durkin.
- W sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach. W sk艂ad Rady wchodzi 14 os贸b - 3 przedstawicieli organu stanowi膮cego, 3 przedstawicieli organu wykonawczego - 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych.
- W sprawie wyra偶enia opinii o wy艂膮czeniu z u偶ytkowania dr贸g gminnych w obr臋bie 艁ozice i Tety艅. W贸jt Gminy Kozielice zamierza wy艂膮czy膰 z u偶ytkowania drogi nie spe艂niaj膮ce warunk贸w technicznych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Konieczno艣膰 podj臋cia tej uchwa艂y wynika ze zmiany w sk艂adzie Zarz膮du. Uchyla si臋 uchwa艂臋 powo艂uj膮c膮 przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego poprzedniej kadencji. Na cz艂onk贸w komisji powo艂ano Bart艂omieja Kr贸likowskiego oraz Janusza Budynka.
- W sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a reguluje op艂aty za korzystanie z nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego przez wnioskodawc贸w oraz inne podmioty i osoby potrzebuj膮ce w艂ada膰 nieruchomo艣ci膮 na czas okre艣lony lub nieokre艣lony w celu przejazdu, przechodu lub przesy艂u, kt贸rzy zamierzaj膮 wybudowa膰 lub kt贸rych w艂asno艣膰 stanowi膮 urz膮dzenia s艂u偶膮ce do doprowadzenia lub odprowadzenia p艂yn贸w, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urz膮dzenia podobne nienale偶膮ce do cz臋艣ci sk艂adowych nieruchomo艣ci.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji na terenie dzia艂ki nr 204/20 w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce, lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji, na terenie dzia艂ki nr 117/3 w obr臋bie nr 5 miasta Pyrzyce, przy ul. G艂owackiego, infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na ustawienia pojemnika na ubrania przy wje藕dzie, na parking szpitala od strony ul. Niepodleg艂o艣ci - dzia艂ka o numerze ewidencyjnym 204/20 w obr臋bie 9 miasta Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o umorzenie odsetek i koszt贸w s膮dowych zas膮dzonych firmie Centrum P艂atek. Wniosek by艂 ju偶 rozpatrywany przez Zarz膮d i Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody. Centrum P艂atek ponownie z艂o偶y艂o wniosek argumentuj膮c go trudn膮 sytuacj膮 finansow膮 firmy. Zarz膮d zdecydowa艂, aby umo偶liwi膰 wnioskodawcy udokumentowanie opisanej sytuacji i zobowi膮za艂 go do dostarczenia w ci膮gu 14 dni odpowiednich dokument贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie nale偶no艣ci i zdecydowa艂 o wszcz臋ciu procedury egzekucyjnej.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zesp贸艂 realizuje zadania zlecone i otrzymuje od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacj臋 na swoj膮 dzia艂alno艣膰. Dotacja ta jest nieproporcjonalna do ilo艣ci wykonywanych zada艅. W tym roku podobnie jak w latach poprzednich otrzymana dotacja wystarczy na pokrycie koszt贸w dzia艂alno艣ci przez cztery miesi膮ce. Co roku Powiat, ze swojego bud偶etu, przekazuje na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u ok. 80 000 z艂. Dzia艂anie takie wynika ze spo艂ecznej potrzeby utrzymania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach, kt贸ry obs艂uguje osoby schorowane i niepe艂nosprawne, oszcz臋dzaj膮c im problem贸w zwi膮zanych z trudami dojazdu do Zespo艂贸w w odleg艂ych miejscowo艣ciach. Wydatki poniesione przez Powiat na finansowanie zada艅 zleconych mo偶na odzyska膰 kieruj膮c spraw臋 do s膮du. Wiele samorz膮d贸w ju偶 to zrobi艂o i s膮 pozytywne dla nich rozstrzygni臋cia. Zarz膮d zdecydowa艂, aby podj膮膰 dzia艂ania maj膮ce na celu odzyskanie pieni臋dzy wydanych na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Jednocze艣nie Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
- W sprawie wniosku o przekazanie 艣rodk贸w na zakup dw贸ch ps贸w dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o dofinansowanie zakupu kwot膮 2 000 z艂. Z podobnym wnioskiem Komendant zwr贸ci艂 si臋 do pozosta艂ych samorz膮d贸w powiatu pyrzyckiego. Posiadanie przez Policj臋 wyszkolonych ps贸w znacznie poprawia skuteczno艣膰 wykrywania przest臋pstw, szczeg贸lnie w艂ama艅
i kradzie偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o pomoc w sfinansowaniu koszt贸w zwi膮zanych
z zakwaterowaniem i wy偶ywieniem si艂 wsparcia pe艂ni膮cych s艂u偶b臋 na terenie powiatu pyrzyckiego. Wcze艣niejsze dzia艂ania si艂 wsparcia uzyska艂y bardzo dobr膮 ocen臋 w艣r贸d mieszka艅c贸w. Polegaj膮 one na patrolowaniu miejscowo艣ci
w okresie weekend贸w przez zewn臋trzne, licz膮ce 6 os贸b, patrole Policji. Koszty zakwaterowania i wy偶ywienia patrolu przez jeden weekend wynosz膮 610 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia przez 10 weekend贸w.
- W sprawie wniosku o zmian臋 celu darowizny - Wiejski O艣rodek Zdrowia
w Brzesku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zmian臋 celu darowizny w zamian proponuje si臋 odst膮pienie od odwo艂ania darowizny. Podj臋cie uchwa艂y w tej sprawie pozwoli Gminie Pyrzyce wykorzysta膰 nieruchomo艣膰 na dowolny cel. Nale偶y jednak uzyska膰 od Gminy Pyrzyce rekompensat臋 za przekazane mienie.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 36 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 28 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 28 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 maja 2015 r. do 31 pa藕dziernika 2015 r.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2014 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego. Ruchoma cz臋艣膰 wynagrodzenia mo偶e wynosi膰 maksymalnie 1,2 przeci臋tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, og艂oszonego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Zarz膮d pozytywnie oceni艂 prac臋 dyrektora i zatwierdzi艂 dodatkowe wynagrodzenie za IV kwarta艂 2014 r. w wysoko艣ci 0,4 przeci臋tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw.
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Zarz膮d zdecydowa艂 o prefinansowaniu dzia艂alno艣ci LPI. Wnioskuje si臋 o przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 75 000 z艂 na dzia艂alno艣膰 LPI do 30 sierpnia 2015 r. Jednak nie zgadza si臋 z takim sposobem realizacji przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa podpisanego porozumienia. Zarz膮d zdecydowa艂, aby wystosowa膰 w tej sprawie pismo do Urz臋du Marsza艂kowskiego jednoznacznie wskazuj膮ce, 偶e je偶eli nie b臋d膮 dotrzymywane terminy p艂atno艣ci, to Powiat Pyrzycki zrezygnuje z prowadzenia LPI.
- W sprawie wniosku o sp艂at臋 nale偶no艣ci SPZOZ w Pyrzycach. Wierzyciel sp贸艂ka Skamex z 艁odzi nie zgadza si臋 z uznaniem wierzytelno艣ci za przedawnion膮
i domaga si臋 sp艂aty, w przeciwnym razie zapowiada wszcz臋cie post臋powania egzekucyjnego. Opinia prawna w tej sprawie potwierdza nast膮pienie przedawnienia. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie przedawnionych nale偶no艣ci, zaproponowa艂 jednak szczeg贸艂ow膮 analiz臋 i upewnienie si臋
o nast膮pieniu przedawnienia oraz zabezpieczenie si臋 przed ewentualnymi dzia艂aniami egzekucyjnymi.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wynajem pokoju w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU po obni偶onych kosztach. Pok贸j b臋dzie wynaj臋ty na okres minimum jednego roku pracownikowi sp贸艂ki Dall. Proponuje si臋 obni偶enie ceny za jedn膮 dob臋 z 33 z艂 na 24 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 nieu偶ywanych maszyn do obr贸bki drewna. Wniosek dotyczy艂 13 urz膮dze艅, kt贸re nie s膮 u偶ywane od d艂u偶szego czasu i nie maj膮 kabli zasilaj膮cych. Ich 艂膮czna warto艣膰 wg wyceny rzeczoznawcy wynosi 8 950 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przeniesienie do sali nr 402, o powierzchni 35,5 m2,
na trzecim pi臋trze budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a, archiwum przej臋tego przez Powiat po zlikwidowanym Samodzielnym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej
w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dodatkowej powierzchni u偶ytkowej na tym samym pi臋trze. Wnioskowane pomieszczenie to sala nr 403 o powierzchni 81,1 m2, kt贸re zostanie podzielone
i przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosk贸w o przekazanie nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d. W trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zosta艂y przekazane dwie nieruchomo艣ci - dzia艂ka nr 25/9 w obr臋bie 呕ab贸w stanowi膮ca ci膮g pieszy wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo oraz dzia艂ka 202/1 przy ulicy G艂owackiego w Pyrzycach z przeznaczeniem na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 80 000 z艂 z paragrafu 6050 do paragrafu 4270 - zakup us艂ug remontowych. Konieczno艣膰 wykonania prac remontowych wynika z nakazu wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosk贸w o wyra偶enie zgody na udzielenie dotacji sp贸艂kom wodnym na konserwacj臋 urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych. Wnioskuje si臋
o przekazanie Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Przelewice dotacji w wysoko艣ci 2 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Warnice - 5 000 z艂, Sp贸艂ce Wodnej Jedlice - 2 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Bielice - 4 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Pyrzyce - 4 000 z艂. 艢rodki na ten cel zapisane s膮 w bud偶ecie na ochron臋 艣rodowiska
i gospodark臋 wodn膮.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na obni偶enie ceny za noclegi dla uczestnik贸w XXXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Za jeden nocleg w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2CKU pobiera si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci 33 z艂 brutto od osoby.
W ramach wsparcia organizacji XXXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem wnioskuje si臋 o obni偶enie tej ceny o 30 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie protoko艂u z rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci by艂ego Domu Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu kolejnych rokowa艅 na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci z mo偶liwo艣ci膮 roz艂o偶enia nale偶no艣ci na raty. Cena zosta艂a ustalona na 40 % warto艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie wniosku o wynaj臋cie lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/19 w Pyrzycach zosta艂 przeznaczony do sprzeda偶y. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wynaj臋cie lokalu i podtrzyma艂 decyzj臋 o przeznaczeniu na sprzeda偶.
- W sprawie wniosku Laboratorium Medycznego "DIAGNOZA" o zwolnienie z op艂at czynszu dzier偶awnego na rzecz Szpitala Powiatowego, na okres 6 miesi臋cy. Na skutek awarii sieci elektrycznej uszkodzona zosta艂a aparatura medyczna. Koszty naprawy wynios艂y 16 856,17 z艂. Szpital nie mo偶e wyasygnowa膰 tej kwoty,
a ponosi odpowiedzialno艣膰 za uszkodzenie sprz臋tu. Zarz膮d nie zaj膮艂 stanowiska w tej sprawie, pozostawiaj膮c decyzj臋 w gestii dyrektora szpitala.
- W sprawie wniosku o wybudowanie zatoczki przy ul. Pozna艅skiej na zatrzymywanie si臋 samochod贸w dowo偶膮cych dzieci do Szko艂y Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. W tej sprawie zaproszono zainteresowane strony na spotkanie
w celu uzgodnienia sposobu zorganizowania bezpiecznej drogi dzieci do szko艂y.

IV. Przyj臋to informacje:
- raport z wykonania programu naprawczego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach,
- plan remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016-2018,
- informacja o dzia艂alno艣ci Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa,
- informacja o dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego,
- informacja o dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy,
- dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych,
- dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego,
- dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2015/16,
- stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa,
- informacja o dotychczasowej dzia艂alno艣ci oraz o kierunkach dzia艂a艅 na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami,
- informacja z przygotowa艅 na rzecz wdro偶enia lokalnego programu odnowy wsi.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
30 kwietnia
- Uroczysta sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2 maja
- Obchody 60-lecia istnienia OSP Lubiatowo.
- Uroczyste obchody Dnia Stra偶aka w Warnicach.
- Piknik w Pyrzycach.
3 maja
- Uroczyste obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Odpust w Gi偶ynie.
5 maja
- Spotkanie z dyrektorem Biura Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju WIR.
- Spotkanie z Agnieszk膮 Powro藕nik z Biura ECD na temat prac nad Kontraktem Samorz膮dowym.
6 maja
- Uroczysta odprawa Policji i po偶egnanie Leszka Ciarkowskiego odchodz膮cego ze stanowiska Komendanta Policji w Pyrzycach.
- Powiatowe Eliminacje Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym.
- 7 maja
- Spotkanie z Siegmundem B盲sler Prezydentem Zwi膮zku Przedsi臋biorc贸w Powiatu Uckermark oraz kierownictwem Cechu Rzemios艂 R贸偶nych i Przedsi臋biorc贸w
w Gryfinie na temat uczestnictwa w Niemiecko-Polskich Targach "INKONTAKT"
w Schwedt (Brandenburgia) w dniach 6-7 czerwca 2015 r.
8 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji 70. rocznicy zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
- Spotkanie z pracownikami Zarz膮du Dr贸g Powiatowych z okazji Dnia Transportowca i Drogowca.
9 maja
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich z udzia艂em LPI dzia艂aj膮cym przy Starostwie, w Baniewicach, gmina Banie.
- Rajd Konstytucji w Szkole Podstawowej w Brzesku.
- Uroczysto艣膰 z okazji 50-lecia Ochotniczej stra偶y Po偶arnej w Obrominie.
- Spotkanie z udzia艂em El偶biety Gabruch dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
i Joanny Wo藕niak ze Zbigniewem Zychowiczem dyrektorem Instytutu Rozwoju Regionalnego na temat mo偶liwo艣ci realizacji projektu w ramach programu mobilno艣ci ponadnarodowej PO WER.
- Spotkanie informacyjne po艣wi臋cone finansowaniu lokalnych grup dzia艂ania
w nowej perspektywie finansowej w 艣wietle ustawy prawo o stowarzyszeniach,
w Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
12 maja
- Spotkanie w ratuszu na temat monitoringu w mie艣cie Pyrzyce.
- Spotkanie z piel臋gniarkami w Szpitalu Powiatowym.
13 maja
- Spotkanie na temat monitoringu przy 艢wi臋tej Studni Ottona w Pyrzycach.
14 maja
- Robocze spotkanie z Markiem Ta艂asiewiczem Wojewod膮 Zachodniopomorskim
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
15 maja
- Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni 艣ciek贸w w Pyrzycach.
- 艢wi臋to Klubu Oficer贸w Rezerwy LOK w Pyrzycach.
16 maja
- Uroczysta msza 艣w. w Seminarium Duchownym w Szczecinie i spotkanie imieninowe arcybiskupa Andrzeja Dzi臋gi.
- Uroczysto艣膰 z okazji 70-lecia OSP w Pyrzycach
- Uroczysto艣膰 z okazji 65-lecia powo艂ania organ贸w pa艅stwowych ochrony przeciwpo偶arowej.
- Uroczysto艣膰 z okazji 40-lecia zawodowego po偶arnictwa.
- Uroczysto艣膰 z okazji 20-lecia KSRG.
17 maja
- Uroczysto艣膰 otwarcia Mi臋dzynarodowego Turnieju Ta艅ca o "Kwiat Lipy"
w Lipianach.
18 maja
- Uroczyste wprowadzenie Andrzeja Sikory nowego Komendanta Policji
w Pyrzycach.
- Spotkanie u arcybiskupa Andrzeja Dzi臋gi na temat organizacji Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej w Brzesku w dniach 14-16 sierpnia 2015 r.
19 maja
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczeci艅skim na temat bezpiecze艅stwa nad jeziorem Miedwie.
- Otwarcie Mistrzostw Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
20 maja
- Sesja popularno-naukowa z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Przelewicach.
21 maja
- Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego na temat gospodarowania akwenami Skarbu Pa艅stwa na terenie powiatu pyrzyckiego.
- Uroczysto艣膰 z okazji 20-lecia Geotermii Mazowieckiej w Mszczonowie.
22 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
23 maja
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w Ko艂obrzegu
- Spotkanie z okazji 60-lecia pracy zawodowej Jana Rusina - lekarza w gminie Przelewice.
- Spotkanie integracyjne so艂ectw Brzesko i Ryszewo.
24 maja
- Uroczysto艣膰 艣wi臋ta ludowego w gminie Pyrzyce.
25 maja
- Spotkanie robocze z prof. dr n. med. Tomaszem Grodzkim dyrektorem szpitala Szczecin-Zdunowo.
26 maja
- Uroczysta konferencja "Wp艂yw ustawy o mniejszo艣ciach narodowych i etnicznych oraz o j臋zyku regionalnym, w okresie 10 lat jej obowi膮zywania, na aktywno艣膰 艣rodowiska mniejszo艣ci narodowych i etnicznych w wojew贸dztwie zachodniopomorskim" w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie.
27 maja
- Spotkanie zorganizowane przez PKO BP w Pyrzycach.
28 maja
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Pyrzyckiego.
29 maja
- Spotkanie na temat Kontraktu Samorz膮dowego w Baniewicach z udzia艂em w贸jt贸w i burmistrz贸w powiatu pyrzyckiego, W贸jta Gminy Banie oraz Wicemarsza艂ka Jaros艂awa Rzepy.
30 maja
- Otwarcie Og贸lnopolskiego Turnieju Karate w OSiR w Pyrzycach.
- Festyn Rodzinny w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych.
- Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- Piknik Miedwia艅ski w Wierzbnie.
- VI Majowe Pie艣ni Maryjne w Rzepnowie.
31 maja
- Piknik siatkarski w parku im. 艣w. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.
1 czerwca
- Nast膮pi艂a zmiana p.o. dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. El偶bieta Gabruch wr贸ci艂a na stanowisko zast臋pcy dyrektora, a Teresa Wro艅ska obj臋艂a stanowisko p.o. dyrektora.
- Zawody w臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku Sicina, zorganizowane przez Zarz膮d Ko艂a W臋dkarskiego "W臋dka".
2 czerwca
- Impreza sportowa w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci艅skiego
w My艣liborzu, z udzia艂em Starosty Pyrzyckiego - cz艂onka Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
- Spotkanie z dyrektorem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
- Spotkanie z El偶biet膮 Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo艂ecznej.
3 czerwca
- Spotkanie z m艂odzie偶膮 z zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 CKU z okazji 25-lecia samorz膮du terytorialnego.
- Spotkanie z kierownictwem Szko艂y ta艅ca "ASTRA".
6 czerwca
- Zawody sportowo-po偶arnicze OSP gmin Warnice i Przelewice w Zaborsku.
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Dziecka w Batowie gmina Lipiany.
- XXXV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
7 czerwca
- Sympozjum naukowe "Tradycja-Nowe Horyzonty" w ramach XXXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
9 czerwca
- Rozmowy konsultacyjne na temat organizacji Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka na Ziemi Pyrzyckiej oraz w powiecie my艣liborskim.
10 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
- Spotkanie w Szczecinie na temat gospodarki, z Januszem Piechoci艅skim Wicepremierem, Ministrem Gospodarki.
- Wizyta w Zak艂adzie Piel臋gnacyjno-Opieku艅czym "Pa艂ac Batowo" w gminie Lipiany. Przyj臋cie pierwszego pacjenta.
11 czerwca
- Spotkanie z Mieczys艂awem Jurkiem Przewodnicz膮cym NSZZ "Solidarno艣膰" Pomorza Zachodniego na temat sytuacji w naszym szpitalu.
12 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Wizyta w Zak艂adzie Piel臋gnacyjno-Rehabilitacyjny Swochowie w gminie Bielice.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Lipianach.
- Szkolenie dla cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach.
13 czerwca
- Wyjazd reprezentacji So艂ectwa Str贸偶ewo, w gminie Pyrzyce na Jarmark Kultury Ludowej w Str贸偶ewie, w gminie Chodzie偶.
14 czerwca
- Uroczysta msza 艣w. z okazji 70-lecia pracy Chrystusowc贸w na Ziemi Pyrzyckiej.
- Otwarcie 艢cie偶ki Edukacyjnej Pszczelarskiej w P艂o艅sku, w gminie Przelewice.
15 czerwca
- Spotkanie z p艂k. Krzysztofem Stachowiakiem Szefem Wojew贸dzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.
- Spotkanie z zarz膮dem zwi膮zku zawodowego "Solidarno艣膰" Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
16 czerwca
- Spotkanie Starosty z w贸jtami i burmistrzami na temat ustawy o transporcie zbiorowym.
- Spotkanie kierownictwa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b
z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Nowielinie z w贸jtami i burmistrzami.
17 czerwca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Konferencja "Przekaz mi臋dzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola pa艅stwa
w tym zakresie", w Warszawie.
18 czerwca
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Otwarcie I Memoria艂u Mariana Matysiaka.
- Podsumowanie projektu "M艂odzi Starszym - Starsi M艂odszym", realizowanego przez Spo艂eczne Gimnazjum w Pyrzycach. Spotkanie odby艂o si臋 w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie.
19 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Spotkanie robocze z Agnieszk膮 Powro藕nik konsultantem Europejskiego Centrum Doradczego w Poznaniu Oddzia艂 w Szczecinie.
20 czerwca
- Posiedzenie Zarz膮du Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
- Festyn na Ziemi Ba艅skiej.
- Uroczysto艣膰 z okazji 60-lecia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Starym Przylepie.
21 czerwca
- Og艂oszenie wynik贸w i wr臋czanie nagr贸d w zawodach w臋dkarskich nad jeziorem
w Czarnowie, w gminie Kozielice.
22 czerwca
- Spotkanie z przedstawicielami Szko艂y Podstawowej Nr 2 z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Pyrzycach, Rady Rodzic贸w, Gminy Pyrzyce i Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na temat mo偶liwo艣ci urz膮dzenia miejsca bezpiecznego zatrzymywania samochod贸w przywo偶膮cych uczni贸w i doj艣cia dzieci do szko艂y.
- Spotkanie z w贸jtami, burmistrzami i przewodnicz膮cymi rad gmin z terenu powiatu pyrzyckiego na temat planu remont贸w i przebudowy dr贸g na lata 2016-2018.
- Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach.
23 czerwca
- Forum Samorz膮dowe.
24 czerwca
- Spotkanie z dyrektorem oddzia艂u ZUS w Szczecinie na temat nieop艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne z przej臋tych zobowi膮za艅 Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-03 13:28:24
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-03 13:28:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1455licznik odwiedzin: 11430165