logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2015
z dnia 14 lipca 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta przywita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii w celu pozbawienia kategorii drogi gminnej dawnej drogi krajowej nr 3 przebiegaj膮cej przez Gmin臋 Pyrzyce zaznaczaj膮c, i偶 pozbawienie kategorii przedmiotowej drogi zwi膮zane jest z wej艣ciem w 偶ycie ustawy z dnia 13 wrze艣nia 2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 870) o zmianie ustawy o drogach publicznych. Wicestarosta zaznaczy艂, r贸wnie偶 fakt, i偶 wa偶nym jest aby decyzje o przekazaniu odcink贸w dr贸g Rady Gmin podj臋艂y w drodze uchwa艂y w terminie 90 dni od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy.
Zarz膮d zaopiniowa艂 wniosek pozytywnie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii w celu pozbawienia kategorii drogi gminnej dawnej drogi krajowej nr 3 przebiegaj膮cej na odcinku 12,871 km przez Gmin臋 Lipiany. Wicestarosta zaznaczy艂, i偶 jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku Gminy Pyrzyce.
Zarz膮d zaopiniowa艂 wniosek pozytywnie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W kolejnej cz臋艣ci Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgodny na pozbawienie kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci drogi nr 1572Z Brzesko - Bylice - Lipiany stanowi膮cej ul. My艣liborsk膮 w Lipianach w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich, a tak偶e zaliczenie do kategorii dr贸g powiatowych cz臋艣ci dotychczasowej drogi wojew贸dzkiej nr 156 stanowi膮cej ul. Jedno艣ci Narodowej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Mostow膮 w miejscowo艣ci Lipiany. Zarz膮d zdecydowa艂, i偶 w zwi膮zku z tym, 偶e sprawa wymaga g艂臋bszej analizy oraz powo艂ania ekspert贸w w zakresie dr贸g, kt贸rzy wyra偶膮 swoj膮 opini臋 dotycz膮c膮 koszt贸w oraz zakresu prac jakie nale偶y wykona膰 w trybie natychmiastowym jak i w przysz艂o艣ci a po uzyskaniu ostatecznych opinii i ekspertyz Zarz膮d ponownie zajmie si臋 spraw膮. Na chwil臋 obecn膮 temat zostaje bez rozpatrzenia.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na nabycie cz臋艣ci dzia艂ki 27/4 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Ryszewko gm. Pyrzyce celem wybudowania chodnika zgodnie z przyj臋t膮 "Prognoz膮 rzeczowo - finansow膮 remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016 - 2020". Andrzej Drabczyk Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach om贸wi艂 temat zaznaczaj膮c, i偶 przeprowadzono ju偶 pierwsze rozmowy z w艂a艣cicielem dzia艂ki uzgadniaj膮c wst臋pne koszty - nie mniej jednak cena ta b臋dzie nadal negocjowana. Pan Walenty Darczuk w imieniu proboszcza parafii poprosi艂, aby w czasie kiedy prowadzone b臋d膮 prace zwi膮zane z budow膮 chodnika wykona膰 przy okazji konserwacj臋 drzewostan贸w. Dyrektor potwierdzi艂, i偶 prace te zostan膮 wykonane.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek w sprawie odst膮pienia od odwo艂ania darowizny. Pani Bo偶ena Gottfried om贸wi艂a temat podkre艣laj膮c fakt, i偶 po odst膮pieniu od darowizny przekazana nieruchomo艣膰 b臋dzie mog艂a by膰 wykorzystywana na dowolny cel publiczny. Zarz膮d zaproponowa艂, aby podj膮膰 negocjacj臋 z Burmistrzem Pyrzyc, celem wypracowania wsp贸lnego porozumienia, kt贸re obligowa艂oby Burmistrza Pyrzyc do przej臋cia w zamian innej nieruchomo艣ci b臋d膮cej w zasobach Powiatu.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 wynikiem g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 przygotowan膮 przez Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Decyzj臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie oddania w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej cz臋艣膰 sk艂adow膮 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w - Mechowo na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Pani Bo偶ena Gottfried przypomnia艂a, i偶 nieruchomo艣膰 zosta艂 nabyta w maju br. z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej. W zwi膮zku z tym, i偶 Zarz膮d Dr贸g Powiatowych jest jednostk膮 utworzon膮 w celu realizacji spraw z zakresu planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dr贸g powiatowych ww. nieruchomo艣膰 jest niezb臋dna do realizacji cel贸w statutowych jednostki.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i podj膮艂 decyzj臋 pozytywn膮 wynikiem g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
W kolejnej cz臋艣ci obrad Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia do przyj臋cia w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dokumentacji i mienia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Pani Iwonie Zibrowskiej - Os贸ch pe艂ni膮cej obowi膮zki Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 aneks nr 1 do umowy o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniaj膮cy tre艣膰 搂 4 ust. 1 lit. b.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 pozytywnie podpisuj膮c tym samym aneks wynikiem g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
W dalszej cz臋艣ci obrad Wicestarosta przedstawi艂 z艂o偶ony wniosek LKS "Spartakus" o dofinansowanie koszt贸w wyjazdu zawodniczki Weroniki Ma膰kowiak na Mistrzostwa 艢wiata Juniorek w sumo do Osaki - Japonia w kwocie 4 000,00 z艂. Niestety ze wzgl臋du na brak 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie powiatu oraz trwaj膮cymi pracami nad przygotowaniem jednostki do programu naprawczego Zarz膮d zaopiniowa艂 wniosek negatywnie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W kolejnej cz臋艣ci Wicestarosta przedstawi艂 petycj臋 mieszka艅c贸w Lipian w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania si臋 sprz臋tem motorowodnym - przed艂u偶enie terminu za艂atwienia petycji. Wicestarosta zaznaczy艂, i偶 jest to temat, kt贸ry by艂 ju偶 omawiany na poprzednim Zarz膮dzie oraz na sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Spraw臋 merytorycznie prowadzi Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, kt贸ry wyst膮pi艂 ju偶 z pismem do Gminy Lipiany z pro艣b膮 o wskazanie - zgodnie z tabel膮 nr 1 za艂膮cznika do Rozporz膮dzenia Ministra 艢rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom贸w ha艂asu w 艣rodowisku (j.t. Dz.U. z 2014 poz.112) rodzaj贸w teren贸w przylegaj膮cych do jeziora W膮d贸艂 oraz przed艂o偶enie wypis贸w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazane informacje b臋d膮 podstaw膮 w ocenie warunk贸w akustycznych na okre艣lonym zbiorniku wodnym przeznaczonym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe lub wok贸艂 niego i czy powoduj膮 potrzeb臋 wprowadzania ogranicze艅 b膮d藕 zakaz贸w.
Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 stanowisko Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania si臋 sprz臋tu motorowodnego na jeziorach. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z materia艂em i przyj膮艂 informacje do wiadomo艣ci.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-03 13:27:11
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-03 13:27:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1321licznik odwiedzin: 12481243