logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2015
z dnia 22 czerwca 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki na ten cel pochodz膮 z subwencji o艣wiatowej i zosta艂y zaplanowane w bud偶ecie powiatu. Proponuje si臋 przekazanie plac贸wkom o艣wiatowym w dw贸ch transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 99 915 z艂, a druga w wysoko艣ci 33 306 z艂. Pierwsza transza zostanie przekazana do ko艅ca czerwca 2015 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 ten podzia艂
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w oraz 艣rodk贸w do nowo utworzonego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej - realizacja zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki, w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o podj臋cie decyzji w sprawie opracowania Planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Pyrzyckiego. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e Powiat Pyrzycki, nie ma obowi膮zku opracowywania takiego planu. Jednak ma obowi膮zek opracowania organizacji po艂膮cze艅 pomi臋dzy miejscowo艣ciami, w kt贸rych znajduj膮 si臋 siedziby urz臋d贸w gmin, a siedzib膮 Powiatu. Dlatego warto przygotowa膰 plan transportu, kt贸ry obejmie organizacj臋 po艂膮cz艅 r贸wnie偶 pomi臋dzy miejscowo艣ciami na terenie poszczeg贸lnych gmin. Mamy nadziej臋, 偶e koszty opracowania planu roz艂o偶one zostan膮 na siedem samorz膮d贸w. Ze wst臋pnych rozm贸w z firm膮 mog膮ca zrealizowa膰 to zadanie wynika, 偶e koszty wynios膮 ok. 19 tys. z艂. Dla jednego samorz膮du daje to kwot臋 poni偶ej 3 tys. z艂. Og艂oszenie zapytania ofertowego mo偶e spowodowa膰 uzyskanie jeszcze ta艅szej oferty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Pyrzyckiego przy udziale gmin
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU wnosi o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci po by艂ym internacie wraz z udzia艂ami w dzia艂ce nr 7/9 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Budynek jest przeznaczony na cele administracyjno-biurowe.
W pomieszczeniach stanowi膮cych udzia艂 szko艂y nie jest prowadzona dzia艂alno艣膰 dydaktyczna i s膮 one szkole zb臋dne. Proponuje si臋 przekazanie nieruchomo艣ci
w zarz膮dzanie niezale偶nemu zarz膮dcy. Miros艂aw Bitenc zapyta艂, kto pokryje koszty zwi膮zane z wykonaniem odr臋bnych przy艂膮czy medi贸w i licznik贸w dla ka偶dego podmiotu znajduj膮cego si臋 w budynku. Starosta odpowiedzia艂, 偶e sprawa zostanie przekazana Wydzia艂owi Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Wydzia艂 zajmie si臋 wy艂onieniem zarz膮dcy i poprzez Zarz膮d b臋dzie t臋 spraw臋 prowadzi艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenie drugiego przetargu na najem nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Pierwszy przetarg
z dnia 5 czerwca 2015 r. nie wy艂oni艂 nabywcy z powodu braku oferent贸w. Proponuje si臋 og艂oszenie drugiego przetargu obni偶aj膮c miesi臋czn膮 stawk臋 czynszu z 19 do 15 z艂 za 1 m2 oraz umo偶liwiaj膮c obni偶enie o 50 % miesi臋cznej stawki czynszu na okres prowadzenia w budynku prac adaptacyjno-remontowych, nie d艂u偶szy jednak ni偶 2 miesi膮ce, z zastrze偶eniem, 偶e w przypadku, gdy najemca rozpocznie dzia艂alno艣膰 przed up艂ywem tego okresu, wynajmuj膮cy b臋dzie uprawniony do naliczenia czynszu w pe艂nej wysoko艣ci od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu z godnie z propozycj膮, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-03 13:26:20
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-03 13:26:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1316licznik odwiedzin: 12475471