logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/190/02

w sprawie zasad zwrotu cz艂onkom komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego i osobom powo艂anym do udzia艂u w jej pracach wydatk贸w rzeczywi艣cie poniesionych w zwi膮zku z udzia艂em w pracach komisji.

Uchwa艂a Nr XXXII/190/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie zasad zwrotu cz艂onkom komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego i osobom powo艂anym do udzia艂u w jej pracach wydatk贸w rzeczywi艣cie poniesionych w zwi膮zku z udzia艂em w pracach komisji.

Na podstawie art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1
Z tytu艂u podr贸偶y s艂u偶bowej cz艂onkom komisji oraz osobom powo艂anym do udzia艂u w jej pracach przys艂uguj膮:
diety;
zwrot koszt贸w:
przejazdu z miejscowo艣ci okre艣lonej przez przewodnicz膮cego komisji w poleceniu wyjazdu s艂u偶bowego do miejsca stanowi膮cego cel podr贸偶y i z powrotem,
nocleg贸w,
dojazd贸w 艣rodkami komunikacji miejscowej,
innych udokumentowanych wydatk贸w.

搂 2
Dieta, o kt贸rej mowa w 搂 1 pkt. 1 uchwa艂y wynosi 1% nieprzekraczalnej wysoko艣ci diety przys艂uguj膮cej radnemu powiatu z tytu艂u wykonania mandatu z powiatu poni偶ej 60.000 mieszka艅c贸w.

搂 3
Zwrot koszt贸w przejazdu obejmuje cen臋 biletu okre艣lonego 艣rodka transportu z uwzgl臋dnieniem przys艂uguj膮cej cz艂onkowi komisji oraz osobom powo艂anym do udzia艂u w pracach komisji ulgi na dany 艣rodek transportu.

搂 4
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej uchwale znajduj膮 odpowiednie zastosowanie przepisy rozporz膮dzenia MSWiA z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale偶no艣ci z tytu艂u zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych radnym powiatu (Dz. U. Nr 66 poz. 799).

搂 5
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:31:14
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:31:14
Liczba wy艣wietle艅 : 2800licznik odwiedzin: 11426719