logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXXII/189/02

w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR XXXII/189/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do wynajmowania wolnych lokali u偶ytkowych, po艂o偶onych w nieruchomo艣ciach zabudowanych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 w Pyrzycach na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata wg ni偶ej okre艣lonych zasad:

Wynajmowanie nast臋puje w drodze um贸w najmu zawartych z podmiotami wy艂onionymi w przetargu, kt贸rego form臋 okre艣li Zarz膮d Powiatu z wy艂膮czeniem um贸w najmu zawartych z jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, s艂u偶bami i stra偶ami.

Istotne warunki najmu b臋d膮 okre艣lane w tre艣ci um贸w z uwzgl臋dnieniem poni偶szych zasad.

Planowane przez najemc臋 poniesienie nak艂ad贸w na remont lub modernizacj臋 lokalu u偶ytkowego mo偶e si臋 odby膰 za wiedz膮 i zgod膮 Zarz膮du Powiatu. Remont lub modernizacja nie mo偶e powodowa膰 zmniejszenia warto艣ci technicznej ani u偶ytkowej nieruchomo艣ci.

Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 rozliczenia warto艣ci poniesionych nak艂ad贸w na poczet nale偶nego czynszu najmu.

Z najemcami lokali u偶ytkowych, kt贸rzy za zgod膮 Zarz膮du Powiatu dokonali nak艂ad贸w na najmowany lokal bez prawa zwrotu ich warto艣ci, zawierane b臋d膮 porozumienia ustalaj膮ce okres, w kt贸rym umowa najmu nie mo偶e ulec rozwi膮zaniu wskutek wypowiedzenia dokonanego przez Zarz膮d Powiatu. Okres gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu ustala si臋 proporcjonalnie z uwzgl臋dnieniem powierzchni u偶ytkowej lokalu i warto艣ci dokonanych nak艂ad贸w przyjmuj膮c kwot臋 400,00 z艂 jako minimalny koszt modernizacji przypadaj膮cy na 1m2 powierzchni lokalu gwarantuj膮cy najem na 5 lat. Do ustalenia okresu gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 nak艂ad贸w koniecznych lokalu ze wzgl臋du na jego umowne przeznaczenie.

Zmiana przeznaczenia wynajmowanych lokali dopuszczalna b臋dzie po uzyskaniu zgody Zarz膮du Powiatu.

Zmiana najemcy w okresie najmu lokalu ustalanym zgodnie z pkt 5 mo偶e zosta膰 dokonana za zgod膮 Zarz膮du Powiatu na 艂膮czny wniosek najemcy i osoby ubiegaj膮cej si臋 o przej臋cie przedmiotu najmu.

W przypadku rezygnacji najemcy z umowy najmu przed okresem gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu lub wyga艣ni臋cia umowy najmu, nak艂ady poniesione na remont i modernizacj臋 nie b臋d膮 podlega艂y zwrotowi.
W przypadku rozwi膮zania umowy najmu przez Zarz膮d Powiatu w okresie ustalonym zgodnie z pkt. 5 – nak艂ady zostan膮 zwr贸cone najemcy proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:30:50
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:30:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2704licznik odwiedzin: 11426725