logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/186/02

w sprawie zmiany tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIX/167/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 pa藕dziernika 2001r.

Uchwa艂a Nr XXXII/186/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie zmiany tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIX/167/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 pa藕dziernika 2001r.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144 poz. 1615), w zwi膮zku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592), oraz 搂 6 pkt. 14, Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r., w sprawie wysoko艣ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko艣ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn膮 godzin臋 przeliczeniow膮, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zada艅 i zaj臋膰 uprawniaj膮cych od dodatku funkcyjnego, og贸lnych warunk贸w przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci膮偶liwych warunk贸w pracy stanowi膮cych podstaw臋 przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczeg贸lnych przypadk贸w zaliczania okres贸w zatrudnienia i innych okres贸w uprawniaj膮cych do dodatku za wys艂ug臋 lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Dz. U. Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Dz. U. Nr 52, poz. 544), i po zasi臋gni臋ciu opinii organizacji zwi膮zkowych, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W Regulaminie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego, b臋d膮cym za艂膮cznikiem do Uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego, z dnia 30 sierpnia 2000r. w cz臋艣ci „Wysoko艣膰 stawek dodatk贸w za warunki pracy oraz zasady i warunki ich przyznawania” wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: w 搂 16 ust.2 pkt. 9 po wyrazie „w specjalnych o艣rodkach szkolno - wychowawczych” dodaje si臋 „i pozosta艂ych plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych”.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:29:28
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:29:28
Liczba wy艣wietle艅 : 2797licznik odwiedzin: 11426746