logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 24 czerwca 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
X SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 24 czerwca 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z IX sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:

1) Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2014 (proj. nr 50);
a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2014 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2014;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

2) Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 51);
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Informacja o dotychczasowej dzia艂alno艣ci oraz o kierunkach dzia艂a艅 na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2015/16;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Informacja na temat remont贸w i przebudowy dr贸g na lata 2016 - 2018;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

15. Informacja z przygotowa艅 na rzecz wdro偶enia lokalnego programu odnowy wsi;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


16. Rozpatrzenie skargi pana Grzegorza Sawki z dnia 25 maja 2015 r. (nr 12/15);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015 (proj. nr 44);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2015 rok (proj. nr 45);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego sp贸艂kom wodnym (proj. nr 46);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 47);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 48);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 49).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015 (proj. nr 52);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
26. Zamkni臋cie obrad X sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-10 08:07:38
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-10 08:07:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1474licznik odwiedzin: 12481610