logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2015
z dnia 27 maja 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 80 000 z艂 z paragrafu 6050 do paragrafu 4270 - zakup us艂ug remontowych. Konieczno艣膰 wykonania prac remontowych wynika z nakazu wojew贸dzkiego inspektora sanitarnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 wydzielenia wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniem oraz z prowadzeniem liceum og贸lnokszta艂c膮cego nale偶y dokona膰 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 141 305 z艂 w ramach dzia艂u 801. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 141 305 z艂 w ramach dzia艂u 801 zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2014. Sprawozdanie zawiera: bilans z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych. Sprawozdanie zosta艂o przed艂o偶one Regionalnej Izbie Obrachunkowej
i RIO nie wnios艂o 偶adnych uwag. Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych Zarz膮d przekazuje sprawozdanie finansowe organowi stanowi膮cemu w terminie do dnia 31 maja roku nast臋puj膮cego po roku bud偶etowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie sprawozdania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wyra偶enie zgody na udzielenie dotacji sp贸艂kom wodnym na konserwacj臋 urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych. Wnioskuje si臋 o przekazanie Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Przelewice dotacji w wysoko艣ci 2 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Warnice - 5 000 z艂, Sp贸艂ce Wodnej Jedlice - 2 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Bielice - 4 000 z艂, Gminnej Sp贸艂ce Wodnej Pyrzyce - 4 000 z艂. 艢rodki na ten cel zapisane s膮 w bud偶ecie na ochron臋 艣rodowiska i gospodark臋 wodn膮. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przekazanie tych 艣rodk贸w nale偶y do kompetencji rady powiatu, dlatego nale偶y przygotowa膰 projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie. Dodatkowo nale偶y przygotowa膰 projekt uchwa艂y w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych, gdy偶 zgodnie z art. 164 ust. 5a-5c ustawy Prawo wodne pomoc finansowa dla sp贸艂ek wodnych ma form臋 dotacji celowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wyra偶enie zgody na obni偶enie ceny za noclegi dla uczestnik贸w XXXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Za jeden nocleg w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2CKU pobiera si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci 33 z艂 brutto od osoby.
W ramach wsparcia organizacji XXXV Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem wnioskuje si臋
o obni偶enie tej ceny o 30 %. Cena za nocleg w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym wynosi 23,76 z艂 brutto od osoby dlatego w tym przypadku obni偶anie ceny nie jest uzasadnione. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie ceny w Zespole Szk贸艂 Nr 2CKU i utrzymaniem ceny w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Przy takim postepowaniu ceny w jednostkach powiatowych b臋d膮 w obu jednostkach na tym samym poziomie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 regulamin przyznawania 艣rodk贸w PFRON z zakresu dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze oraz likwidacj臋 barier architektonicznych w 2015 r. W regulaminie zrezygnowano
z dofinansowanie turnus贸w rehabilitacyjnych przeznaczaj膮c wi臋ksze 艣rodki na likwidacj臋 barier architektonicznych. Zadanie likwidacji barier architektonicznych nie by艂o realizowane od roku 2013. Zarz膮d zaakceptowa艂 regulamin w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Konieczno艣膰 podj臋cia tej uchwa艂y wynika ze zmiany w sk艂adzie Zarz膮du. Uchyla si臋 uchwa艂臋 powo艂uj膮c膮 przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego poprzedniej kadencji. Na cz艂onk贸w komisji powo艂ana Bart艂omieja Kr贸likowskiego oraz Janusza Budynka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci by艂ego Domu Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenie kolejnych rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci by艂ego Domu Dziecka w Czernicach. Cena zosta艂a ustalona na 40 % warto艣ci nieruchomo艣ci i jest to najni偶sza mo偶liwa cena. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o rozmowach z inwestorem Andrzejem Udziela, kt贸ry m贸g艂by kupi膰 t臋 nieruchomo艣膰, ale uwa偶a, 偶e cena jest jeszcze za wysoka. Po informacji, 偶e mo偶liwe jest roz艂o偶enie nale偶no艣ci na raty obieca艂 rozwa偶y膰 tak膮 propozycj臋. Dlatego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie kolejnych rokowa艅 z mo偶liwo艣ci膮 roz艂o偶enia nale偶no艣ci na raty. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wynaj臋cie lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/19 w Pyrzycach zosta艂 przeznaczony do sprzeda偶y. Do Starosty wp艂yn臋艂o pismo z pro艣b膮 o wynaj臋cie tego lokalu czteroosobowej rodzinie. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wynaj臋cie lokalu i podtrzyma艂 decyzj臋 o przeznaczeniu na sprzeda偶. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w przeciw wynaj臋ciu lokalu.

Ad 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. W sk艂ad Rady wchodzi 14 os贸b - 3 przedstawicieli organu stanowi膮cego, 3 przedstawicieli organu wykonawczego - 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 plan remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016-2018. Plan zawiera艂 cz臋艣膰 opisow膮, tabelaryczn膮 oraz wykaz zada艅
z mo偶liwym dofinansowaniem zewn臋trznym. zadania zosta艂y ustalone
w porozumieniu z w艂odarzami gmin powiatu pyrzyckiego.
Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e niekt贸re zadania s膮 powielone. O tym samym m贸wi si臋 w punkcie 5 i w punkcie 12. Ma艂o realne jest samodzielne zrealizowanie inwestycji przebudowy drogi od Przelewic do Ukiernicy. Nawet przy dofinansowaniu
w wysoko艣ci 85 %, w bud偶ecie powiatu nie b臋dzie 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny. Nale偶y jednak rozwa偶y膰 przygotowanie dokumentacji technicznej na t臋 drog臋.
Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania Zarz膮du z udzia艂em w贸jt贸w i burmistrz贸w po艣wi臋conego inwestycjom drogowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Wicestarosta doda艂, 偶e Burmistrz Lipian podszed艂 skromnie i rozs膮dnie do inwestycji na drogach. Zaplanowane inwestycje s膮 chyba najmniejsze ze wszystkich gmin. Kwota przyj臋ta na inwestycje to 350 000 z艂, a po pierwszych przetargach ju偶 s膮 oszcz臋dno艣ci. Niebawem rozpoczn膮 si臋 prace na ulicy Okrzei. zakres prac jest niewielki. Podobnie na ulicy My艣liborskiej remontowane b臋d膮 tylko dwa zapadliska. Mieszka艅cy Lipiany zabiegaj膮 o wykonanie chodnika przy ul. Sikorskiego. Koszty s膮 rz膮du 100 tys. z艂, a mo偶na wykorzysta膰 艣rodki zaoszcz臋dzone przy przetargu na remont ul. Okrzei. Zaproponowa艂, aby do planu remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016-2018 dopisa膰 chodnik przy ul. Sikorskiego w Lipianach.
Artur Pniewski zaproponowa艂 wykre艣lenie z omawianego planu budowy drogi z Wierzbna do Koszewa w gminie Warnice. Koszt tej inwestycji to ok. 1,5 mln z艂,
a Powiat Stargardzki nie jest zainteresowany budow膮 dalszego ci膮gu tej drogi
w powiecie stargardzkim. Nowa droga sko艅czy si臋 na granicy powiatu. Bez porozumienia obu powiat贸w nie powinno si臋 rozpoczyna膰 tej inwestycji. Lepiej by艂oby zrobi膰 drog臋 w miejscowo艣ci D臋bica. Taka inwestycja ma szerokie poparcie. popiera je r贸wnie偶 W贸jt Warnic.
Miros艂aw Bitenc zwr贸ci艂 uwag臋 na aspekt finansowy i powszechny brak 艣rodk贸w na inwestycje zw艂aszcza drogowe. Zaproponowa艂, aby zaj膮膰 si臋 programem odnowy wsi. W ramach tego programu, w wielu miejscowo艣ciach mo偶na,
w porozumieniu gmin z powiatem, zrobi膰 chodniki i jezdnie. B臋dzie to pozytywnie odebrane przez mieszka艅c贸w.
Wicestarosta zaproponowa艂, aby zrezygnowa膰 ze zg艂oszonych, ale ma艂o realnych inwestycji i pozostawi膰 w planie tylko te, kt贸re b臋dzie mo偶na w tym okresie zrealizowa膰.
Starosta zamkn膮艂 dyskusj臋 stwierdzeniem, 偶e jest wiele niejasno艣ci i b臋dzie mo偶liwo艣膰 ich przedyskutowania na spotkaniu.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o zatrudnieniu absolwent贸w studium opiekun medyczny, przygotowan膮 przez p.o. dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy zgodnie
z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarz膮du. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Starosta przedstawi艂 aneks do umowy o zarz膮dzanie zawartej pomi臋dzy Zarz膮dem a dyrektorem Szpitala Powiatowego. Aneks wprowadza obni偶enie wynagrodzenia. Zarz膮d zaakceptowa艂 aneks. Zmiana wynika z wprowadzonej przez Zarz膮d polityki pod has艂em "oszcz臋dny powiat". Po zako艅czeniu posiedzenia Zarz膮du odb臋dzie si臋 spotkanie z dyrektorem szpitala w tej sprawie.
Starosta poprosi艂 Tomasza Tyczkowskiego Lidera Lokalnego Punktu Informacyjnego o informacje na temat finansowania dzia艂alno艣ci LPI.
Tomasz Tyczkowski om贸wi艂 zadania jakie LPI realizuje. S膮 to spotkania informacyjne, konsultacje osobiste, telefoniczne, e-mailowe, mobilne punkty informacyjne. Finansowanie tych zada艅, w formie dotacji, spoczywa na Marsza艂ku Wojew贸dztwa. W tym roku Marsza艂ek nie przekaza艂 偶adnej dotacji pomimo up艂ywu termin贸w okre艣lonych w umowie. Zarz膮d musia艂 przeznaczy膰 艣rodki w艂asne na prefinansowanie dzia艂alno艣ci LPI. Z rozm贸w z G艂贸wnym Punktem Informacyjnym wynika, 偶e 艣rodki zostan膮 przekazane Powiatowi jeszcze w czerwcu.
Wicestarosta podzi臋kowa艂 Krzysztofowi Szabatowskiemu, kt贸ry jest konsultantem w LPI, za dzia艂alno艣膰 na rzecz Kontraktu Samorz膮dowego.
Artur Pniewski poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach kontroli w Szpitalu Powiatowym. Przygotowanie jednostki do kontroli by艂o najlepsze spo艣r贸d wszystkich dotychczas kontrolowanych jednostek. Pozwoli艂o to na szybkie i sprawne przeprowadzenie kontroli. Niepokoj膮ca sytuacja jest w sprawie przygotowania szpitala do wymog贸w unijnych. Program przygotowawczy przez trzy lata, nie zosta艂 zrealizowany w 偶adnym punkcie. Szacunkowy koszt dostosowania szpitala to oko艂o 13 milion贸w z艂otych. Termin up艂ywa 31 grudnia 2016 r. P贸藕niej mo偶e doj艣膰 do zamkni臋cia szpitala.
W dyskusji wskazano, 偶e w podobnej sytuacji jest wi臋kszo艣膰 szpitali powiatowych. Podobna sytuacja by艂a z domami pomocy spo艂ecznej. Terminy dostosowania do wymog贸w unijnych by艂y przesuwane wielokrotnie i 偶adnego domu pomocy spo艂ecznej nie zamkni臋to.
Starosta spyta艂 o dzia艂ania poprzedniego Zarz膮du w tej sprawie. Czy Zarz膮d akceptowa艂 zmiany i inwestycje, kt贸re dyrektor szpitala zamierza艂 wprowadzi膰.
Artur Pniewski wyja艣ni艂, 偶e dyrektor nie prowadzi艂 korespondencji tego rodzaju z Zarz膮dem. Wi臋kszo艣膰 ustale艅 zapada艂a w trakcie rozm贸w.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a zatrudnienia os贸b po sta偶u. W kontrolowanym okresie zosta艂o zatrudnionych 26 os贸b i nadal pracuj膮.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o op贸藕nieniach w koszeniu poboczy dr贸g powiatowych i wynikaj膮cych z tego skargach u偶ytkownik贸w dr贸g.
Miros艂aw Bitenc poprosi艂 o przedstawienie Zarz膮dowi arkuszy organizacyjnych szk贸艂, kt贸re zostan膮 przed艂o偶one Staro艣cie do akceptacji.
Wicestarosta nawi膮za艂 do wypowiedzi Starosty. R贸wnie偶 w Gminie Lipiany nast膮pi艂o op贸藕nienie w wykonaniu zlecenia przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Gmina zleci艂a w marcu napraw臋 kilku miejsc nawierzchni z polbruku. Na sesji Rady Miejskiej zapytano Wicestarost臋, dlaczego jeszcze to nie zosta艂o zrobione.
Kolejna sprawa poruszona przez Wicestarost臋 dotyczy艂a transportu publicznego. Poprosi艂 o zorganizowanie spotkania w贸jt贸w i burmistrz贸w na ten temat.
Nast臋pnie na wniosek radnego poprosi艂 o wyja艣nienie sprawy przej臋cia samochodu stra偶ackiego Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Warnicach przez Komend臋 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Dzia艂anie takie pewnie jest zgodne
z prawem, ale odby艂o si臋 to bez zachowania jakichkolwiek procedur.
Artur Pniewski doda艂, 偶e samoch贸d zosta艂 wydany przez pracownik贸w Urz臋du Gminy bez spisania 偶adnego protoko艂u.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-09 10:56:29
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-09 10:56:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1428licznik odwiedzin: 12476545