logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 22/2015
z dnia 21 maja 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta powita艂 przyby艂膮 na posiedzenie Zarz膮du El偶biet臋 Gabruch p.o. dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach, poinformowa艂, 偶e Zarz膮d kontynuuje rozmowy z dyrektorami wydzia艂贸w oraz jednostek organizacyjnych, aby bli偶ej pozna膰 ich funkcjonowanie. Poprosi艂 dyrektor o przedstawienie informacji
o bud偶ecie, zatrudnieniu i warunkach pracy.
El偶bieta Gabruch na pocz膮tku wskaza艂a na ustaw臋 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy jako najwa偶niejszy dokument stymuluj膮cy prac臋 Powiatowego Urz臋du Pracy. Wszystkie dzia艂ania wynikaj膮 z tej ustawy. W jednostce jest zatrudnionych 27 pracownik贸w stanowi膮cych jeden zesp贸艂. Odr臋bn膮 cz臋艣ci膮 jest Centrum Aktywizacji Zawodowej skupiaj膮ce pracownik贸w zajmuj膮cych si臋 instrumentami rynku pracy tzn. sta偶ami, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, dotacjami i szkoleniami. Ministerstwo zaleca, aby urz膮d utrzymywa艂 kontakt indywidualny z osobami bezrobotnymi. Jest to trudne. Po艣rednicy pracy utrzymuj膮 kontakt z pracodawcami i staraj膮 si臋 przygotowa膰 bezrobotnych do zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawc贸w. Centrum Aktywizacji Zawodowej powsta艂o dzi臋ki funduszom przekazanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej. W budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a jest sala pozwalaj膮ca na organizowanie spotka艅, warsztat贸w, szkole艅 oraz pomieszczenie dla doradcy zawodowego. Dodatkowo zosta艂o tam zorganizowane archiwum zak艂adowe, gdy偶
w budynku przy ul. Dworcowej piwnice, w kt贸rych znajdowa艂o si臋 archiwum, by艂y cz臋sto zalewane. W Lipianach, przez cztery dni w tygodniu, funkcjonuje plac贸wka pomocnicza Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach obs艂uguj膮ca mieszka艅c贸w gminy Lipiany. Urz膮d posiada rozbudowan膮 baz臋 danych i wi膮偶e si臋 to z du偶ymi potrzebami informatycznymi. Ministerstwo przeznacza 艣rodki na informatyzacj臋
i ochron臋 danych osobowych. W urz臋dzie obowi膮zuje polityka bezpiecze艅stw. Jej przestrzeganie jest systematycznie kontrolowane. Liczba stanowisk doradcy klienta jest narzucona przez ministerstwo. W powiecie pyrzyckim musi ich by膰 minimum 9. Ka偶dy doradca ma sw贸j okre艣lony rejon. Problemem jest rozliczanie sk艂adek na ZUS. Systemy obu urz臋d贸w s膮 r贸偶ne i cz臋sto dochodzi do r贸偶nic, kt贸re trzeba wyja艣nia膰. Jest to uci膮偶liwe. Mimo zg艂aszania problemu do ministerstwa, sytuacja si臋 nie zmieni艂a. To samo dotyczy obowi膮zku odprowadzania sk艂adek zdrowotnych. Jest to zaj臋cie, kt贸re nie powinno obarcza膰 urz臋du zajmuj膮cego si臋 aktywizacj膮 rynku pracy. Urz膮d powinien jak najszybciej przywr贸ci膰 bezrobotnego na rynek pracy. Pracownicy urz臋du s膮 systematycznie dokszta艂cani i podnosz膮 swoje kwalifikacje. Urz膮d ma na w艂asno艣膰 cz臋艣膰 budynku przy ul. Dworcowej w Pyrzycach, u偶ytkuje pomieszczenia
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a i wynajmuje pomieszczenie w Lipianach. Mo偶liwo艣膰 obni偶enia koszt贸w wynika z dofinansowania, przez ministerstwo, dzia艂a艅 na rzecz informatyzacji i z ni膮 zwi膮zanych. Pracownicy korzystaj膮 ze swoich samochod贸w prywatnych, u偶ywaj膮c ich do cel贸w s艂u偶bowych na podstawie umowy. Zarobki nie zmieniaj膮 si臋 od 5 lat. 艢rednia pensja brutto wynosi 3 200 z艂. Dodatkowe zarobki s膮 mo偶liwe w ramach projekt贸w, w kt贸rych pracownicy wykonuj膮 dodatkow膮 prac臋. Ministerstwo zaleca wprowadzenie zadaniowo艣ci do planu pracy. Zadaniem urz臋du jest doprowadzenie do tego, aby osoba zatrudniona na pierwszy okres, zosta艂a przez pracodawc臋 zatrudniona dalej po up艂ywie tego okresu. Roboty publiczne, mimo, 偶e maj膮 tylko niewielki zwi膮zek ze sta艂膮 prac膮, wp艂ywaj膮 na morale bezrobotnego i zmieniaj膮 jego nastawienie do pracy. Sukcesem zako艅czy艂 si臋 projekt "Doce艅 siebie" skierowany do os贸b niepe艂nosprawnych. Spo艣r贸d 20 uczestnik贸w projektu 17 os贸b znalaz艂o sta艂e zatrudnienie. Kadra urz臋du ma du偶e do艣wiadczenie, w wi臋kszo艣ci z wykszta艂ceniem wy偶szym. Praca urz臋du oparta jest na wsp贸艂pracy
i otwarto艣ci. Co tydzie艅 odbywaj膮 si臋 spotkania robocze, na kt贸rych omawiane s膮 sprawy zwi膮zane z prac膮 i rozwi膮zywane s膮 problemy.
Na pytanie Janusza Budynka o najni偶sze i najwy偶sze wynagrodzenie, El偶bieta Gabruch odpowiedzia艂a, 偶e najwy偶sze wynagrodzenie ma dyrektor, a najni偶sze sprz膮taczka i wynosi ono 2 000 z艂 brutto.
Kolejne pytanie dotyczy艂o kontakt贸w z pracodawcami zagranicznymi. Urz膮d takich kontakt贸w nie utrzymuje. Zdarzaj膮 si臋 zg艂oszenia bezrobotnych podejmuj膮cych prac臋 za granic膮.
Janusz Budynek spyta艂 jeszcze o czas, jaki ma bezrobotny na zg艂oszenie si臋, aby nie straci膰 swoich 艣wiadcze艅. W odpowiedzi El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e zgodnie z ustaw膮 czas ten wynosi 14 dni. Je偶eli bezrobotny z prawem do zasi艂ku sam znajdzie zatrudnienie, to uzyskuje jeszcze prawo do dodatku.
El偶bieta Gabruch doda艂a, 偶e pozyska艂a 艣rodki z ministerstwa przeznaczone na dokonanie profesjonalnej analizy rynku pracy i bezrobocia w powiecie pyrzyckim. Dokument jest ju偶 opracowywany, a gdy zostanie uko艅czony to zostanie przedstawiony Zarz膮dowi.
Janusz Budynek spyta艂 o najbardziej efektywne szkolenie, kt贸re spowodowa艂o zatrudnienie najwi臋kszej ilo艣ci os贸b.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e polityka w tym zakresie uleg艂a zmianie. Przyk艂ada si臋 wi臋ksz膮 wag臋 do racjonalnego wydawania 艣rodk贸w publicznych. By艂y lata, w kt贸rych by艂o wiele 艣rodk贸w przeznaczonych na szkolenia. W roku 2010 by艂o to 13 milion贸w. Teraz szkolenia s膮 organizowane dla os贸b, kt贸re maj膮 zagwarantowane zatrudnienie poprzez deklaracj臋 pracodawcy i s膮 szkolone zgodnie z wymaganiami pracodawcy. By艂 taki przypadek, 偶e pracodawca sam szkoli艂 w swoim zak艂adzie szwaczki i p贸藕niej je zatrudni艂.
Starosta spyta艂 o wska藕niki oceny pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e podstawowym wska藕nikiem jest efektywno艣膰 pracy. Ka偶de dzia艂anie pracownika-doradcy klienta i jego skutki s膮 zapisywane
w systemie. Maj膮c dost臋p do systemu mo偶na sprawdzi膰 wyniki pracy ka偶dego doradcy. Pozwala to te偶 na dostrzeganie problem贸w i p贸藕niejszego ich rozwi膮zywania. Istotna jest opinia o urz臋dzie i pracownicy staraj膮 si臋, aby by艂a ona pozytywna, bo ta praca to jest misja w stosunk贸w do ludzi przychodz膮cych do urz臋du.
Miros艂aw Bitenc spyta艂 czy prawd膮 jest, 偶e niekt贸re osoby po kr贸tkiej przerwie wraca艂y z powrotem na sta偶. Niekt贸re osoby w ramach prac interwencyjnych praktycznie by艂 ca艂y czas zatrudnione. Jest to niemoralne. W dw贸ch sprawdzonych przypadkach to si臋 potwierdzi艂o. Jeden z pracodawc贸w poinformowa艂, 偶e spotka艂 si臋 z przypadkiem domagania si臋 zatrudnienia osoby, kt贸ra ju偶 mia艂a wype艂niony wniosek. Sk膮d takie osoby s膮 puszczane na rynek i same sobie za艂atwiaj膮 prac臋. Spyta艂 r贸wnie偶 o zorganizowanie w ci膮gi roku 47 sta偶贸w w Szpitalu Powiatowym. Sta偶y powtarzaj膮cych si臋 po 7 dniach. To nie przysparza dobrego wizerunku Powiatowi, radnym i Powiatowemu Urz臋dowi Pracy. Spyta艂 czy dyrektor wie o takich sytuacjach i czy nad tym panuje. Kolejna sprawa dotyczy艂a oddzia艂u ZOL dla chorych ob艂o偶nie chorych w Szpitalu Powiatowym. Trafiaj膮 tam do pracy osoby skierowane przez Powiatowy Urz膮d Pracy pomimo, 偶e psychicznie nie s膮 na to przygotowane
i si臋 m臋cz膮, wymiotuj膮, maja zwidy w domu. Nie mo偶na przymusi膰 cz艂owieka do 艂贸偶ka chorego je偶eli on nie jest na to przygotowany, a takie rzeczy si臋 dziej膮 i takie informacje do niego dotar艂y. Bezrobotni boj膮 si臋 odm贸wi膰 przyj臋cia takiej pracy, bo strac膮 prawo do zasi艂ku.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e wyb贸r pracownik贸w nast臋puje na wniosek pracodawcy, to pracodawca decyduje o tym kogo chce zatrudni膰. Dzieje si臋 to
w porozumieniu z bezrobotnym. Do niej 偶adne takie informacje nie dotar艂y. Gdyby kto艣 z zatrudnionych w ZOL przyszed艂 z takimi uwagami, to spraw by by艂a rozwi膮zana i nie by艂oby konsekwencji dla osoby bezrobotnej. Zatrudnianie bezrobotnego kilka razy po kr贸tkiej przerwie na sta偶 jest zgodne z prawem. Dodatkowo ustawodawca da艂 mo偶liwo艣膰 wyboru pracodawcy. Urz膮d pomaga bezrobotnym w trudnej sytuacji. Je偶eli znajdzie si臋 pracodawca, kt贸ry zatrudni tak膮 osob臋, to ona dostanie skierowanie. Gdy bezrobotny i pracodawca dojd膮 do porozumienia, to urz膮d nie stawia przeszk贸d. Zapisy ustawy okre艣laj膮 kryteria, kt贸re musi spe艂ni膰 bezrobotny, aby m贸g艂 skorzysta膰 z danej formy aktywizacji. Nie ka偶dy mo偶e zosta膰 skierowany na sta偶, a osoba spe艂niaj膮ca kryteria mo偶e skorzysta膰 kilka razy. Przykre jest, 偶e nikt nie przychodzi z uwagami do urz臋du, gdzie mo偶na wszystko wyja艣ni膰 tylko przekazuje takie informacje innym.
Nast臋pne pytanie Miros艂awa Bitenca dotyczy艂o kszta艂cenia opiekun贸w os贸b starszych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w ramach programu realizowanego przez Urz膮d Pracy. Ile os贸b ko艅cz膮cych ten kurs zosta艂o zatrudnionych w ZOL-u? Z jego informacji wynika, 偶e osoby ko艅cz膮ce ten kurs nie maj膮 zatrudnienia. Natomiast okazuje si臋, 偶e Urz膮d Pracy kszta艂ci pracownik贸w dla Niemc贸w. Ci ludzie wyje偶d偶aj膮 do pracy do Niemiec. Aby tam pracowa膰 trzeba mie膰 kwalifikacje, a my im takie kwalifikacje dajemy. W ZOL nie ma dobrej opieki. Nie ma ludzi do obs艂ugi.
El偶bieta Gabruch odpowiedzia艂a, 偶e bezrobotny ma prawo wyboru. Mo偶e sobie wybra膰 kierunek kszta艂cenia. Jest du偶a grupa kobiet powy偶ej 50 roku 偶ycia
z takim nastawieniem, 偶e wykszta艂ci si臋 w tym kierunku i b臋dzie pracowa膰 za granic膮. Maj膮c 艣wiadomo艣膰, 偶e w kraju, w tym wieku, nie znajd膮 zatrudnienia. Nie mo偶na takim bezrobotnym tego zabroni膰. Jeste艣my w Unii. Ale w naszym powiecie powstaj膮 dwa nowe o艣rodki dla os贸b starszych w Swochowie i Batowie i urz膮d b臋dzie si臋 stara艂 o zabezpieczenie kadry dla tych o艣rodk贸w. Nie wszyscy chc膮 pracowa膰 za granic膮. Ci, kt贸rzy chc膮 pracowa膰 w kraju b臋d膮 mieli miejsca pracy.
Miros艂aw Bitenc poprosi艂 o dane dotycz膮ce wykszta艂cenia i zatrudnienia absolwent贸w kursu opiekun贸w os贸b starszych w poszczeg贸lnych gminach.
El偶bieta Gabruch zobowi膮za艂a si臋 dostarczy膰 tak膮 informacj臋 na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du.
Artur Pniewski zapyta艂 o wysoko艣膰 op艂at ZUZ za sta偶yst贸w i pracownik贸w interwencyjnych.
Koszt sta偶u to ok. 1 120 z艂, a w przypadku prac interwencyjnych jest to refundacji po艂owy wynagrodzenia ustalonego z pracodawc膮.
Artur Pniewski zapyta艂 o mo偶liwo艣膰 skierowania 5 sta偶yst贸w do firmy, kt贸rej w艂a艣ciciel wyrazi艂 zgod臋 na ich zatrudnienie.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e pracodawca musi z艂o偶y膰 deklaracj臋, 偶e po up艂ywie sta偶u zatrudni ich na okres, co najmniej 3 miesi臋cy. Sta偶y艣ci mog膮 w czasie trwania sta偶u podnie艣膰 swoje kwalifikacje i je偶eli po sta偶u zostan膮 zatrudnieni, to b臋d膮 zadowoleni, pracodawca te偶 b臋dzie zadowolony, a Urz膮d Pracy spe艂ni wymagane wska藕niki.
Miros艂aw Bitenc spyta艂, jakie konsekwencje ponosi pracodawca je偶eli po up艂ywie sta偶u nie zatrudni sta偶ysty na okres, co najmniej 3 miesi臋cy.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e ustawa nie przewiduje 偶adnych sankcji. Dlatego w umowie z pracodawc膮 o zatrudnienie sta偶ysty wprowadzono zapis m贸wi膮cy o zerwaniu wsp贸艂pracy na okres jednego roku w przypadku nie zrealizowania tej deklaracji.
Starosta zapyta艂 o dzia艂ania w sprawie usuni臋cia nie艣cis艂o艣ci i niesp贸jno艣ci
w przepisach prawa.
El偶bieta Gabruch wyja艣ni艂a, 偶e w ka偶dym wojew贸dztwie dzia艂a Konwent Dyrektor贸w Powiatowych Urz臋d贸w Pracy, kt贸ry zwraca si臋 wnioskami o interpretacje i doszczeg贸艂owienie niekt贸rych przepis贸w. Wnioski kierowane s膮 r贸wnie偶 do ministerstwa.
Starosta poprosi艂 o przedstawienie dokumentacji zwi膮zanej z wystosowanymi wnioskami w sprawie usuni臋cia nie艣cis艂o艣ci i niesp贸jno艣ci w przepisach prawa.

Ad. 3.

Wicestarosta poinformowa艂 o planowanym spotkaniu w sprawie rozwi膮zania umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa. PZW jest dzier偶awc膮 dw贸ch zbiornik贸w wodnych. Kontrola wykaza艂a, 偶e postanowienia umowy nie s膮 realizowane, a dzier偶awca nie jest zainteresowany dalszym trwaniem umowy.
Artur Pniewski przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej poinformowa艂 o kontroli niebezpiecznego zakr臋tu na ulicy Zabytkowej w Pyrzycach. Sprawdzono zmian臋 organizacji ruch na odcinku drogi dojazdowej. Droga ta zosta艂a przebudowana. Istnieje podejrzenie, 偶e jest to samowola budowlana.
Daniela Bara艅ska dyrektor Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji wyja艣ni艂a, 偶e zosta艂 umieszczony znak drogowy zakaz wjazdu nie dotycz膮cy mieszka艅c贸w. Na drodze zosta艂o dodatkowo zamontowane urz膮dzenie blokuj膮ce wjazd. W sprawie monta偶u tego urz膮dzenia nie wydano 偶adnej decyzji. Jej zdaniem w tym przypadku zosta艂o z艂amane prawo.
El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e na umieszczenie urz膮dzenia, kt贸re nie jest budowl膮 nie s膮 wymagane zg艂oszenia, ani pozwolenia. Natomiast na drogach publicznych nie zak艂ada si臋 blokad i s膮 one og贸lnodost臋pne dla ka偶dego u偶ytkownika. Na pytanie Artura Pniewskiego o wymagania dotycz膮ce gruntownej przebudowy drogi El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e przebudowa istniej膮cej drogi wymaga zg艂oszenia ze stosownymi rysunkami. W przypadku przebudowy tego odcinka drogi zosta艂o z艂o偶one odpowiednie zg艂oszenie.
Artur Pniewski przytoczy艂 sw贸j przypadek, kiedy chcia艂 utwardzi膰 odcinek polnej drogi, to wymagano od niego pozwolenia na budow臋.
El偶bieta Wiktorko dyrektor Wydzia艂u Architektury i Budownictwa wyja艣ni艂a, 偶e droga gruntowa nie jest obiektem budowlanym i w takim przypadku potrzebne jest pozwolenie na budow臋.
Monika Mirowska przedstawicielka Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂a dokument, z kt贸rego wynika艂o, 偶e przebudow臋 wykonaj膮 mieszka艅cy na w艂asny koszt.
Artur Pniewski spyta艂 czy je偶eli b臋dzie przebudowywa艂 drog臋 w D臋bicy zmieniaj膮 nawierzchnie asfaltow膮, to wystarczy zg艂oszenie i nie b臋d膮 wymagane 偶adne projekty.
El偶bieta Wiktorko odpowiedzia艂a, 偶e wystarczy zg艂oszenie. Monika Mirowska doda艂a, 偶e Zarz膮d Dr贸g Powiatowych wykonuje wszystkie przebudowy, nawet budowy chodnik贸w na zg艂oszenie.
Artur Pniewski spyta艂 czy zosta艂o zg艂oszone zaj臋cie pasa drogowego na czas przebudowy drogi.
Daniela Bara艅ska przytoczy艂a zapis porozumienia, z kt贸rego wynika艂o, 偶e na czas przebudowy plac budowy zosta艂 przekazany nieodp艂atnie.
Miros艂aw Bitenc zauwa偶y艂, 偶e nie ma zwolnie艅 z op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego, jest obowi膮zek uiszczenia takiej op艂aty.
Walenty Darczuk poinformowa艂, 偶e ko艂o roku 2000 nie by艂o tam 偶adnej drogi, by艂 plac zabaw. Od roku 2002 by艂a tylko droga gruntowa, na pewno do roku 2005.
Miros艂aw Bitenc przytoczy艂 zapis dokumentu w tej sprawie, sporz膮dzonego przez radc臋 prawnego - "Cz臋艣膰 dzia艂ki nr 166 obr臋b nr 8 miasta Pyrzyce stanowi dojazd do posesji mieszka艅c贸w i nie zapewnia im w艂a艣ciwych warunk贸w komunikacyjnych ze wzgl臋du na nawierzchni臋 gruntow膮".
Starosta podsumowa艂 dyskusj臋 stwierdzeniem, 偶e zostanie nadany bieg
w celu wyja艣nienia tej sprawy.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-09 10:56:02
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-09 10:56:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1497licznik odwiedzin: 12475351