logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2015
z dnia 15 maja 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta powita艂 przyby艂ego na posiedzenie Zarz膮du Zenona Mirowskiego dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, poinformowa艂, 偶e Zarz膮d kontynuuje rozmowy z dyrektorami wydzia艂贸w i poprosi艂 dyrektora, aby przedstawi艂 struktur臋 wydzia艂u, zadania, kt贸rymi zajmuj膮 si臋 jego pracownicy, ewentualne problemy i przysz艂o艣膰 wydzia艂u.
Zenon Mirowski powiedzia艂, 偶e w sk艂ad wydzia艂u wchodz膮 cztery osoby plus dyrektor. Wydzia艂 zajmuje si臋 g艂贸wnie zadaniami wynikaj膮cymi z ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne i ustawy Prawo geologiczne i g贸rnicze, ustawy o ochronie grunt贸w rolnych
i le艣nych, ustawy o rybactwie 艣r贸dl膮dowym, ustawy Prawo 艂owieckie. Dw贸ch pracownik贸w ma nied艂ugi sta偶, natomiast pozostali pracuj膮 w tym wydziale od pocz膮tku powstania powiatu. Do艣wiadczenie tych pracownik贸w powoduje, 偶e wydzia艂 funkcjonuje sprawnie. Nawet w przypadku spraw konfliktowych, z punktu widzenia klienta, sprawy s膮 za艂atwiane zgodnie z prawem.
Walenty Darczuk zapyta艂 o wynagrodzenie pracownik贸w oraz jak wygl膮da wsp贸艂praca z gminami w dziedzinie ochrony przyrody.
Zenon Mirowski wyja艣ni艂, 偶e m艂odzi pracownicy zarabiaj膮 ok. 2 000 z艂 brutto, pracownicy z d艂u偶szym sta偶em i dyrektor maj膮 zarobki troch臋 wy偶sze. Wsp贸艂prac臋
z gminami w dziedzinie ochrony przyrody oceni艂 bardzo dobrze. Najwa偶niejszym zadaniem jest wydawanie zezwole艅 na wycink臋 drzew na gruntach gminnych
i uzyskiwanie zezwole艅 od gmin na wycink臋 drzew na gruntach Skarbu Pa艅stwa. Wydzia艂 przeprowadza kontrol臋 nasadze艅. Zdarzaj膮 si臋 przypadki odmowy na wnioski o pozwolenie na wycink臋.
Walenty Darczuk zauwa偶y艂, 偶e ca艂a odpowiedzialno艣膰, w opinii publicznej, za wycinanie drzew spada na powiat. Pomimo, 偶e gmina podejmuje decyzje o wycince, to wina spada na powiat, bo powiat pozytywnie zaopiniowa艂 wycink臋.
Zenon Mirowski wyja艣ni艂, 偶e gmina sk艂ada uzasadniony wniosek, kt贸ry jest sprawdzany, a drzewa podlegaj膮 ogl臋dzinom. W przypadku wniosk贸w nie maj膮cych wa偶nych podstaw nie wydaje si臋 pozwolenia na wycink臋.
Walenty Darczuk zapyta艂 o realizacj臋 Programu Ochrony 艢rodowiska przyj臋ty przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.
Zenon Mirowski wyja艣ni艂, 偶e wi臋kszo艣膰 dzia艂a艅 wydzia艂u jest wpisana w ten program i jest on na bie偶膮co realizowany. Poda艂 przyk艂ad pozwole艅 wodno-prawnych na uj臋cia w贸d. Wnioskodawcy zawy偶ali deklarowany pob贸r wody. Teraz pozwolenie jest wydawane na rzeczywi艣cie pobran膮 wody na podstawie wskaza艅 licznika.
Z zakresu gospodarki odpadami jest przeprowadzana kontrola informacji sk艂adanych przez pracodawc贸w i sta艂y monitoring tego co dzieje si臋 z odpadami szczeg贸lnie
z odpadami niebezpiecznymi.
Zdaniem Walentego Darczuka najpowa偶niejszym problemem jest w艂a艣nie gospodarka odpadami. Co raz wi臋cej jest dzikich wysypisk. Gminy odsuwaj膮 si臋 od tego problemu.
Zenon Mirowski wyja艣ni艂, 偶e powiat realizuje zadania w ramach swoich kompetencji. Problem jest zauwa偶any i w ramach wsp贸艂pracy z gminami gminom s膮 przekazywane informacje o takich miejscach. Ustawa o utrzymaniu czysto艣ci
i porz膮dku powinna by膰 zrozumia艂a dla wytw贸rc贸w odpad贸w. Nie ma ograniczenia ilo艣ci oddawanych odpad贸w jest tylko kwestia segregacji. Mimo to ludzie wywo偶膮 je nielegalnie. Je偶eli nie zostanie wprowadzony system kontroli gospodarki odpadami, to odpady b臋d膮 nadal le偶a艂y przy drogach i w lasach. Kompetencje zosta艂y przekazane przedsi臋biorcom, to nadz贸r powinna sprawowa膰 gmina. Gdy przedsi臋biorca zrywa umow臋 z odbiorc膮 odpad贸w, to nikt nie sprawdza co si臋 dalej dzieje z jego odpadami. Analiza deklaracji ilo艣ci odpad贸w wskazuje, 偶e nie s膮 one rzetelne. Na osiedlach pojemniki si臋 przepe艂niaj膮. Wiatr i psy roznosz膮 艣mieci. Nikt nie rozlicza z tego sp贸艂dzielni mieszkaniowej. Dooko艂a miejscowo艣ci wida膰 porzucone telewizory, lod贸wki cz臋艣ci samochodowe. Pomimo tego, 偶e jest Policja, stra偶 miejska to nie mo偶na nad tym zapanowa膰. Dlatego, 偶e nie ma systemu kontroli.
Starosta spyta艂 czy to musi by膰 nowy system, czy obowi膮zuj膮ce prawo nie pozwala na to, 偶eby organy samorz膮dowe nie naruszaj膮c niczyich kompetencji mog艂y ten problem rozwi膮za膰. Mamy Policj臋, urz臋dy samorz膮dowe jedn膮 z najlepszych ustaw o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku, ustaw臋 o odpadach i jeste艣my bezsilni? Na co mamy jeszcze czeka膰? Bywa tak, 偶e nie da si臋 stworzy膰 przepisu prawa na wszystko. Musi by膰 m膮dro艣膰, do艣wiadczenie, porozumienie, odpowiedzialno艣膰. Je偶eli nikt nie rozwi膮zuje problemu, to znaczy, 偶e nikt nie ma do tego kompetencji. Nie czekajmy na now膮 ustaw臋 z ulicy Wiejskiej w Warszawie. Zastan贸wmy si臋, co mo偶emy zrobi膰.
Zenon Mirowski zaproponowa艂 rozstawianie kamer monitoruj膮cych
w newralgicznych punktach i nag艂a艣nianie tego. Z w艂asnego do艣wiadczenia poda艂 przyk艂ad znalezienia sprawcy, ale zako艅czy艂o si臋 to uniewinnieniem ze wzgl臋du na ma艂膮 szkodliwo艣膰 czynu.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e wycinane s膮 drzewa bez pozwolenia. W parku
w 呕abowie, kt贸ry s艂yn膮艂 z unikatowych okaz贸w wyci臋to ju偶 wi臋kszo艣膰 drzew.
Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski oceni艂 skuteczno艣膰 ustawy, kt贸ra mia艂a doprowadzi膰 do likwidacji dzikich wysypisk. Ten cel nie zosta艂 osi膮gni臋ty. Ustawa doprowadzi艂a natomiast do monopolizacji rynku, sprzyjania du偶ym przedsi臋biorcom gospodaruj膮cymi odpadami, kt贸re uzyska艂y pewnego p艂atnika w postaci samorz膮d贸w, a znaczne ryzyko niewyp艂acalno艣ci przej臋艂y gminy. Gminy nie s膮 tak zdecydowane w egzekucji nale偶no艣ci jak przedsi臋biorstwa prywatne. Dlatego niewyp艂acalno艣膰 si臋 rozszerza. Powoduje to podwy偶szanie op艂at, ale dla tych, kt贸rzy p艂ac膮. Uczciwi b臋d膮 traci膰 coraz wi臋cej. W pierwszych przetargach stosowano ceny dampingowe. Na przyk艂ad w Zwi膮zku Gmin Dolnej Odry istnieje tylko jedno przedsi臋biorstwo, kt贸re ju偶 ma monopol na gospodark臋 odpadami i za par臋 lat b臋dzie dyktowa艂o warunki. Powszechno艣膰 tego zjawiska nie prowadzi w dobrym kierunku. Odr臋bn膮 spraw膮 jest kwestia edukacji. Nie wiele os贸b ma wiedz臋, 偶e mo偶e odstawi膰 do odbiorcy dowoln膮 ilo艣膰 艣mieci bez ponoszenia dodatkowych op艂at. Wi臋kszo艣膰 my艣li, 偶e mo偶e tylko zape艂ni膰 posiadany pojemnik. Nale偶y t臋 wiedz臋 upowszechnia膰. Jeszcze inne zagadnienie to egzekucja naruszenia przepis贸w
Starosta poda艂 przyk艂ad dzia艂ania edukacyjnego polegaj膮cego na wy艂o偶eniu przed Ratuszem 艣mieci zebranych przy drogach przez dzieci, w ramach sprz膮tania 艣wiata. Skutek by艂 niewielki, a nawet znale藕li si臋 krytycy tej akcji. Zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania przedstawicieli Pa艅stwowej Ochrony 艢rodowiska, Urz臋du Marsza艂kowskiego i urz臋d贸w gmin w celu wypracowania skutecznej metody respektowania przepis贸w ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku. Za艣miecanie
i zanieczyszczanie 艣rodowiska sta艂o si臋 og贸lnie akceptowalne. Przyk艂adem mog膮 by膰 zbiorniki bezodp艂ywowe. Tam, gdzie nie ma oczyszczalni wszystkie nieczysto艣ci przedostaj膮 si臋 do ziemi i nikt tego nie kontroluje.
Zenon Mirowski doda艂, 偶e podobnie jest z wytw贸rcami odpad贸w. Sk艂adaj膮 oni informacj臋 o wytworzonych odpadach i na tym si臋 ko艅czy. Nikt tego nie sprawdza. Odpady porozbi贸rkowe trafiaj膮 bezpo艣rednio na drogi, nie s膮 jednak rozdrabniane. Wydawanie pozwolenia na rozbi贸rk臋 nie wi膮偶e si臋 ze sprawdzeniem w jaki spos贸b materia艂 rozbi贸rkowy zosta艂 zutylizowany. Mo偶e powinny by膰 wyznaczone miejsca sk艂adowania gruzu, kt贸ry p贸藕niej by艂by zagospodarowany. Jako艣膰 w贸d stale ulega pogorszeniu. Olbrzymie ilo艣ci 艣ciek贸w trafiaj膮 do gruntu i nie ma nad tym kontroli.
Janusz Budynek zwr贸ci艂 uwag臋 na wydawanie samorz膮dowych 艣rodk贸w na ochron臋 przyrody niezgodnie z przeznaczeniem, podkre艣laj膮c, 偶e najwa偶niejsza jest zmiana mentalno艣ci mieszka艅c贸w.
Starosta doda艂, 偶e dzia艂ania ekologiczne prowadzi si臋 od 25 lat i skutki s膮 takie, 偶e kolejne pokolenia wyrzucaj膮 艣mieci do row贸w.
Walenty Darczuk zauwa偶y艂, 偶e dzia艂acze na rzecz ochrony przyrody nie maj膮 nast臋pc贸w.
Zenon Mirowski poda艂 przyk艂ad zachodnich kraj贸w, w kt贸rych istniej膮 instytucje pilnuj膮ce przestrzegania zasad gospodarowania odpadami, maj膮ce szerokie uprawnienia i egzekwuj膮ce przestrzeganie prawa. U nas instytucje przerzucaj膮 odpowiedzialno艣膰 na inne instytucje. Obywatele czuj膮 si臋 bezkarni, bo przepisy gwarantuj膮 im mo偶liwo艣膰 nie wpuszczenia kontrolera na teren posesji. Kontrole musz膮 by膰 wcze艣niej zapowiedziane i mie膰 艣ci艣le okre艣lony zakres.
Andrzej Wabi艅ski poda艂 inny ci膮gle nierozwi膮zany problem psich odchod贸w. W mie艣cie nie mo偶na bezpiecznie chodzi膰 po chodnikach. W Anglii obywatel dostaje mandat tylko za to 偶e nie ma przy sobie akcesori贸w do sprz膮tania, id膮c z psem na spacer. Bo to oznacza, 偶e nie posprz膮ta po psie. U nas osiedlowe trawniki to toaleta dla ps贸w. Nie wiadomo jak to si臋 dzieje, 偶e niekt贸rzy mieszka艅cy nie maj膮 pojemnik贸w na 艣mieci, czy nikt tego nie kontroluje? 艢mieci takich mieszka艅c贸w trafiaj膮 pod osiedlowe pojemniki.
Starosta zastanawia艂 si臋 czy niezgodne z prawem by艂oby 偶膮danie od os贸b uzyskuj膮cych pozwolenie na rozbi贸rk臋 potwierdzenia zutylizowania odpad贸w.
Miros艂aw Bitenc zauwa偶y艂, 偶e niereagowanie oznacza przyzwolenie. Nie ma u nas nieuchronno艣ci kary, nie ma przymusu posiadania kosza na 艣mieci, nie ma przymusu posiadania szczelnego szamba. S膮 miejscowo艣ci, w kt贸rych nie ma oczyszczalni, szamba wylewaj膮 si臋 na ulice i nikt nie reaguje. Inny przyk艂ad powszechnego omijania prawa dotyczy starych samochod贸w. Kasacja jest kosztowna dlatego sporz膮dza si臋 umow臋 sprzeda偶y osobie, kt贸ra ju偶 nie 偶yje,
a cz臋艣ci samochodu, kt贸rych nie mo偶na sprzeda膰 trafiaj膮 do lasu. Nikt nie reaguje, nikt nie szuka nowego w艂a艣ciciela. Samochody s膮 te偶 sprzedawane nieletnim lub bezrobotnym, wobec kt贸rych nie ma mo偶liwo艣ci wyegzekwowania op艂at ubezpieczeniowych. Wydzia艂 komunikacji powinien weryfikowa膰 umowy.
Miros艂aw Bitenc zgodzi艂 si臋 ze Starost膮, 偶e powinno doj艣膰 do spotkania
z przedstawicielem Urz臋du Marsza艂kowskiego, na kt贸ry zostan膮 mu przekazane te wszystkie problemy i zobowi膮za膰 go do tego by sprawa trafi艂a do ministerstwa i dalej. Musz膮 by膰 ludzie, kt贸rzy b臋d膮 mieli legitymacj臋 do tego by przeprowadza膰 kontrole
i nak艂ada膰 kary bez wzgl臋du na op贸r kontrolowanego.
Starosta zadeklarowa艂 doprowadzenie do spotkania w celu uregulowania zasad egzekwowania przepis贸w ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku oraz ustawy o odpadach.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o przybli偶enie Zarz膮dowi sytuacji szpitala, jego problem贸w, kwestii kadr, jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug oraz potrzeb.
Ryszard Grzesiak podkre艣li艂, 偶e uda艂o si臋 doprowadzi膰 do dobrej sytuacji mimo przeprowadzenia wielu inwestycji. Zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du do obejrzenia plac贸wki i wykonanych inwestycji. Miniony rok zosta艂 zako艅czony bardzo dobrym wynikiem z dochodem 360 tys. z艂. Obecny rok jest troch臋 trudniejszy z powodu wprowadzenia pakietu onkologicznego. Spowodowa艂 on zmniejszenie kontraktu na te us艂ugi na oddziale chirurgicznym. Dodatkowo Wojewoda zobowi膮za艂 szpitale do bezwzgl臋dnego przyjmowania wszystkich pacjent贸w. Powoduje to wzrost us艂ug, nie obj臋tych kontraktem z NFZ. W pierwszym kwartale tego roku szpital wykona艂 ju偶 us艂ugi ponadlimitowe na kwot臋 740 tys. z艂. Z tej kwoty uda艂o si臋 dyrektorowi uzyska膰 zwrot ok. 360 tys. z艂. Pozosta艂a kwot jest jeszcze do rozliczenia w p贸藕niejszym czasie. Kadra lekarska jest na dobrym poziomie. Na oddziale ortopedycznym jest na bardzo dobrym poziomie. Oddzia艂 zosta艂 wyposa偶ony w nowe 艂贸偶ka i sprz臋t medyczny. Oddzia艂 przyjmuje pacjent贸w z r贸偶nych rejon贸w kraju. Oddzia艂 chirurgiczny kierowany jest przez lekarza, kt贸ry uzyska艂 pierwsz膮 pozycj臋
w plebiscycie G艂osu Szczeci艅skiego na najlepszego doktora. Na trzeciej pozycji znalaz艂a si臋 te偶 lekarz tego oddzia艂u. W czo艂贸wce rankingu znalaz艂y si臋 dwie piel臋gniarki. Na oddziale chor贸b wewn臋trznych jest problem z zapewnieniem dy偶ur贸w i trwaj膮 poszukiwania lekarzy. W szpitalu pracuje siedmiu anestezjolog贸w. Na wszystkich oddzia艂ach zatrudniona jest pe艂na kadra zgodnie z wymogami NFZ. Zatrudnienie piel臋gniarek na kontraktach powoduje, 偶e jest pe艂na obsada. Piel臋gniarki ch臋tnie przychodz膮 na dodatkowe dy偶ury. W poradniach specjalistycznych te偶 jest pe艂na obsada lekarzy. Szpital prowadzi opiek臋 nocn膮
i 艣wi膮teczn膮. Dy偶ury pe艂ni 10 lekarzy zapewniaj膮c pe艂n膮 opiek臋. Szpital dostosowuje si臋 do wymog贸w unijnych. Podj臋to decyzj臋 o modernizacji oddzia艂u chor贸b wewn臋trznych, bloku operacyjnego, izb臋 przyj臋膰 i oddzia艂u intensywnej terapii. Zlecono przygotowanie dokumentacji. Dokumentacja na oddzia艂 chor贸b wewn臋trznych kosztowa艂a 36 900 z艂. Oddzia艂 zostanie przeniesiony na drugie pi臋tro obok zak艂adu opieku艅czo-leczniczego. Prace s膮 wykonywane si艂ami w艂asnymi, przy wsparciu pracownik贸w kierowanych przez Powiatowy Urz膮d Pracy. Koszt dokumentacji na blok operacyjny to 81 180 z艂, na izb臋 przyj臋膰 36 900 z艂, na oddzia艂 intensywnej terapii 73 800 z艂. Nie s膮 one jeszcze zap艂acone. W sumie potrzebne s膮 艣rodki w wysoko艣ci ok. 230 tys. z艂. Posiadanie dokumentacji jest potrzebne do rozpocz臋cia prac i przy ubieganiu si臋 o 艣rodki zewn臋trzne. Szpital przed o艣mioma laty przeznaczy艂 ok. 5 milion贸w z艂otych na termomodernizacj臋 i zakup sprz臋tu medycznego. Jednak sprz臋t medyczny sprzed 8 lat jest ju偶 przestarza艂y. Prowadzone s膮 rozmowy na temat wynaj臋cia cyfrowego aparatu RTG. Jest to koszt ok. 6 tys. z艂 miesi臋cznie i mo偶liwo艣膰 zakupu po dw贸ch latach. Konieczny jest nowy aparat USG, kt贸rego cena to ok. 200 tys. z艂. Inne potrzebne urz膮dzenia to aparat do znieczule艅 - 140 tys. z艂, kardiomonitor - 50 tys. z艂, kolonoskop i gastroskop - 140 tys. z艂. Inwestycja w sprz臋t do zabieg贸w endoskopowych jest op艂acalna, bo NFZ akceptuje i finansuje te us艂ugi. Koszt myjki do tych urz膮dze艅 to 50 tys. z艂. W zwi膮zku z tym dyrektor poprosi艂 Zarz膮d o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci udzielenia por臋czenia kredytu, kt贸ry szpital zaci膮gn膮艂 by na te zakupy. Prace remontowe wykonywane w艂asnymi si艂ami pozwol膮 na sukcesywn膮 popraw臋 stanu jednostki, a w przypadkach koniecznych prace b臋d膮 zlecane firmom specjalistycznym. Mo偶liwo艣ci pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w s膮 niewielkie. NFZ nie wyra偶a zgody na zwi臋kszenie kontraktu. Nawet w przypadku jedynego w rejonie kilku powiat贸w i bardzo dobrego oddzia艂u ortopedycznego.
Walenty Darczuk poprosi艂 o wyja艣nienie zasad pakietu onkologicznego i jakie mog膮 by膰 skutki zmniejszenia kontraktu dla chirurgii.
Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e na oddzia艂 chirurgiczny przeznaczono 3 200 punkt贸w, ka偶dy punkt jest wyceniony na 52 z艂. Pacjenci s膮 leczenie wed艂ug okre艣lonych procedur. Ka偶da procedura jest wyceniona i szpital dostaje tak膮 kwot臋 jaka wynika z procedury, a nie z rzeczywistych koszt贸w leczenia. Pakiet onkologiczny polega na tym, 偶e z 3 200 punkt贸w dla oddzia艂u chirurgicznego zosta艂o wy艂膮czonych 813 punkt贸w na zabiegi onkologiczne. Cz臋sto pacjenci przyj臋ci do szpitala i zdiagnozowani zgodnie z procedur膮 onkologiczn膮 wybieraj膮 inne plac贸wki do przeprowadzenia zabiegu. W przypadku operacji nowotwor贸w bez wprowadzenia procedury onkologicznej rozliczanie jest wed艂ug procedury normalnych operacji. Mimo tego szpital w I kwartale wykona艂 ok. 800 punkt贸w w pakiecie onkologicznym. Wprowadzenie pakietu onkologicznego jest krytykowane nawet przez du偶e szpitale
i znanych lekarzy.
Walenty Darczuk spyta艂 o zalecenia Wojewody zobowi膮zuj膮ce szpitale do przyjmowania wszystkich zg艂aszaj膮cych si臋 pacjent贸w oraz o zakres dzia艂a艅 dostosowuj膮cych szpital do standard贸w unijnych.
Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e w Szpitalu Powiatowym nie by艂o takich drastycznych przypadk贸w. Ka偶dy przypadek odmowy jest uzasadniony. Je偶eli zostanie przywieziony pacjent u urazem wielonarz膮dowym i wymaga specjalistycznej opieki, kt贸rej ten szpital nie mo偶e udzieli膰, to powinno si臋 go zawie藕膰 od razu do Szczecina, a nie do Pyrzyc. Gdy zostanie przyj臋ty w Pyrzycach, to ju偶 szpital musi go przetransportowa膰 do Szczecina na w艂asny koszt. Jest to problem, kt贸ry pr贸buje si臋 rozwi膮za膰. W obawie przed zarzutami przyjmowani s膮 pacjenci, kt贸rzy nie powinni by膰 przyj臋ci i wykonywane s膮 us艂ugi ponadlimitowe. Dyrektor doda艂, 偶e do szpitala przyje偶d偶aj膮 pacjenci z rejonu Bani, Barlinka, My艣liborza.
W kwestii standard贸w unijnych dyrektor wyja艣ni艂, 偶e szpital dysponuje du偶ymi salami pozwalaj膮cymi na takie ustawienie 艂贸偶ek jaki zalecaj膮 standardy unijne. Wystarczy tylko je poprzestawia膰. Sale bloku operacyjnego s膮 w dobrym stanie. Musz膮 tylko zosta膰 wyposa偶one w klimatyzacj臋. Najgorsza sytuacja jest w izbie przyj臋膰, dlatego b臋dzie przeniesiona. S膮 ma艂e szanse na dofinansowanie ze 艣rodk贸w unijnych. Mo偶liwe jest dofinansowanie informatyzacji. Prace b臋d膮 post臋powa艂y ma艂ymi krokami.
Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na funkcjonowanie szpitala w przysz艂o艣ci.
W kontrakcie Samorz膮dowym znajd膮 si臋 zapisy o wykorzystaniu potencja艂u Geotermii. Wody solankowe mog膮 by膰 wykorzystane w celach leczniczych
i rehabilitacyjnych.
Ryszard Grzesiak zauwa偶y艂, 偶e obecnie szpital nie mo偶e nastawia膰 si臋 na tego typu us艂ugi, gdy偶 NFZ ich nie kontraktuje.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie odsetek i koszt贸w zast臋pstwa procesowego. Zarz膮d rozpatrywa艂 wcze艣niej ten wniosek i zobowi膮za艂 wnioskodawc臋 do przedstawienia dowod贸w potwierdzaj膮cych jego trudn膮 sytuacje finansow膮
i wa偶ny interes umo偶liwiaj膮cy Zarz膮dowi podj臋cie decyzji o umorzeniu nale偶no艣ci. Wnioskodawca do swojego powt贸rnego wniosku nie do艂膮czy艂 偶adnych dowod贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie nale偶no艣ci i zdecydowa艂 o wszcz臋ciu procedury egzekucyjnej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na podstawie umowy z Urz臋dem Marsza艂kowskim Powiat Pyrzycki mia艂 otrzyma膰 w roku 2015 na dzia艂alno艣膰 LPI dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 295 000 z艂. Pierwsza transza w wysoko艣ci 75 000 z艂 mia艂a by膰 przekazana do 30 kwietnia 2015 r. Jednak Urz膮d Marsza艂kowski jeszcze tych 艣rodk贸w nie przekaza艂. Kolejna transza jest przewidziana w terminie do 30 sierpnia 2015 r. Wnioskuje si臋 o przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 75 000 z艂 na dzia艂alno艣膰 LPI do 30 sierpnia 2015 r. Zarz膮d zdecydowa艂 o prefinansowaniu dzia艂alno艣ci LPI w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Jednak w trakcie dyskusji nie zgodzono si臋 z takim sposobem realizacji przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa podpisanego porozumienia. Zarz膮d zdecydowa艂, aby wystosowa膰 w tej sprawie pismo do Urz臋du Marsza艂kowskiego wskazuj膮ce, 偶e je偶eli nie b臋d膮 dotrzymywane terminy p艂atno艣ci, to Powiatu Pyrzycki zrezygnuje z prowadzenia LPI i zobowi膮za艂 Lidera LPI do przedstawienia Zarz膮dowi projektu takiego pisma.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w bud偶etowych
w ramach projektu "Powiat pyrzycki - bezpiecze艅stwo ponad wszystko". Wniosek dotyczy zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2015. Do bud偶etu b臋dzie wprowadzona kwota 16 481 z艂 pochodz膮ca z dofinansowania Wojew贸dzkiego O艣rodka Ruchu Drogowego oraz z wp艂at darczy艅c贸w i partner贸w projektu. W opinii Skarbnika taka zmiana w bud偶ecie nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie wydatk贸w na bezpiecze艅stwo publiczne. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie wydatk贸w o kwot臋 9 000 z艂
z przeznaczeniem na realizacje dodatkowych zada艅, kt贸re nie zosta艂y uj臋te w planie na rok 2015 tzn. dofinansowanie zakupu psa dla Policji oraz sfinansowanie 10 dodatkowych patroli prowadzonych przez si艂y wsparcia Policji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie wnioskowanej kwoty z rezerwy og贸lnej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o 偶膮daniu sp艂aty nale偶no艣ci SPZOZ
w Pyrzycach. Wierzyciel sp贸艂ka Skamex z 艁odzi nie zgadza si臋 z uznaniem wierzytelno艣ci za przedawnion膮 i domaga si臋 jej sp艂aty, w przeciwnym razie zapowiada wszcz臋cie post臋powania egzekucyjnego. Opinia prawna w tej sprawie potwierdza nast膮pienie przedawnienia. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie przedawnionych nale偶no艣ci, zaproponowa艂 jednak szczeg贸艂ow膮 analiz臋 i upewnienie si臋 o nast膮pieniu przedawnienia oraz zabezpieczenie si臋 przed ewentualnymi dzia艂aniami egzekucyjnymi. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wynajem pokoju
w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU po obni偶onych kosztach. Pok贸j b臋dzie wynaj臋ty na okres minimum jednego roku pracownikowi sp贸艂ki Dall. Proponuje si臋 obni偶enie ceny za jedn膮 dob臋 z 33 z艂 na 24 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 nieu偶ywanych maszyn do obr贸bki drewna. Wniosek dotyczy 13 urz膮dze艅, kt贸re nie s膮 u偶ywane od d艂u偶szego czasu i nie maj膮 kabli zasilaj膮cych. Ich 艂膮czna warto艣膰 wg wyceny rzeczoznawcy wynosi 8 950 z艂. Pomieszczenie po by艂ej stolarni zostanie zaadaptowane na dzia艂 obr贸bki r臋cznej metalu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Na cz艂onk贸w Rady, w kadencji 2015-2017, powo艂ano przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w osobach: Mariusz Majak, Wioletta Balcerzyk i Waldemar Durkin. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia opinii o wy艂膮czeniu
z u偶ytkowania dr贸g gminnych w obr臋bie 艁ozice i Tety艅. W贸jt Gminy Kozielice zamierza wy艂膮czy膰 z u偶ytkowania drogi nie spe艂niaj膮ce warunk贸w technicznych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dodatkowej powierzchni u偶ytkowej. Wnioskowane pomieszczenie to sala nr 403 o powierzchni 81,1 m2, kt贸re zostanie podzielone
i przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Mariusz Majak Sekretarz Powiatu poprosi艂 Zarz膮d o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przeniesienia do sali nr 402, o powierzchni 35,5 m2 na tym samym pi臋trze, archiwum, kt贸re zosta艂o przej臋te przez Powiat po zlikwidowanym Samodzielnym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka nr 25/9 w obr臋bie 呕ab贸w, stanowi膮cej ci膮g pieszy wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przekazania w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych dzia艂ki nr 202/1 przy ulicy G艂owackiego w Pyrzycach z przeznaczeniem na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 raport z wykonania programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 raport w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.Ad. 7.

Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o stanie prac nad raportem otwarcia. Pocz膮tkowo dokument mia艂 zawiera膰 stron臋 finansow膮, ale zostanie rozszerzony
o informacje obrazuj膮ce tendencje rozwojowe jednostek organizacyjnych ich potencja艂 i zapotrzebowania. Szczeg贸lna uwaga zostanie zwr贸cona na szkolnictwo
i drogi powiatowe.
Kolejna informacja dotyczy艂a spotka艅 z przedstawicielami firm meblowych
z Lipian. Firmy zainteresowane s膮 wsp贸艂prac膮 ze szko艂ami i Powiatowym Urz臋dem Pracy.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-09 10:55:37
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-09 10:55:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1692licznik odwiedzin: 12433164