logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2015
z dnia 7 maja 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta powita艂 przyby艂膮 na posiedzenie Zarz膮du El偶biet臋 Wiktorko dyrektor Wydzia艂u Architektury i Budownictwa i wyja艣ni艂, 偶e zadaniem Zarz膮du jest organizowanie pracy administracji samorz膮dowej w taki spos贸b, aby kontakty pomi臋dzy pracownikami a klientami by艂y jak najlepsze i zgodne z obowi膮zuj膮cym prawem. Dlatego Zarz膮d b臋dzie zbiera艂 informacje o pracy poszczeg贸lnych wydzia艂贸w i podejmowa艂 dzia艂ania maj膮ce na celu usprawnienie wykonywanych procedur. Starosta poprosi艂 El偶biet臋 Wiktorko o scharakteryzowanie zada艅 wykonywanych przez prowadzony przez ni膮 wydzia艂, sposobu pracy i problem贸w
z jakimi pracownicy si臋 spotykaj膮.
El偶bieta Wiktorko poinformowa艂a Zarz膮d, 偶e wydzia艂 realizuje g艂贸wnie zadania z zakresu prawa budowlanego, ale tak偶e z zakresu innych ustaw np.: ustawy
o w艂asno艣ci lokali, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W wydziale s膮 zatrudnione cztery osoby posiadaj膮ce odpowiednie wykszta艂cenie i wieloletni sta偶 pracy. Taka obsada kadrowa jest wystarczaj膮ca do sprawnego funkcjonowania wydzia艂u. Jedynie do wykonywania prostych prac biurowych ch臋tnie s膮 przyjmowani pracownicy odbywaj膮cy sta偶e lub prace interwencyjne. El偶bieta Wiktorko zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e od siedmiu lat nie zmieni艂a si臋 wysoko艣膰 wynagrodzenia. Ilo艣膰 zada艅 stawianych przed pracownikami stale si臋 zwi臋ksza, a nie idzie za tym wzrost wynagrodzenia. 艢rednia p艂aca pracownik贸w wydzia艂u, poza dyrektorem, wynosi 2 500 z艂 brutto.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta spyta艂 czy poprzedni Zarz膮d dokonywa艂 por贸wnania ilo艣ci pracownik贸w zatrudnionych w odpowiednich wydzia艂ach w innych starostwach. Jego zdaniem wyznacznikiem w takich por贸wnaniach powinna by膰 liczba mieszka艅c贸w powiatu. Wicestarosta chcia艂 uzyska膰 odpowied藕 na pytanie dotycz膮ce termin贸w za艂atwiania spraw. Pyta艂 czy ustawowe terminy s膮 zachowywane, czy wiele spraw jest zako艅czonych du偶o wcze艣niej przed up艂ywem granicznego terminu, czy w przypadku zg艂osze艅, przed up艂ywem 30 dni powiadamia si臋 inwestora, 偶e urz膮d nie wnosi zastrze偶e艅.
El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e nic nie wie o por贸wnaniu ilo艣ci pracownik贸w zatrudnionych w odpowiednich wydzia艂ach w innych starostwach. W kwestii termin贸w wydzia艂 ich dotrzymuje i za艂atwia sprawy w wyznaczonym czasie. Je偶eli inwestor zwr贸ci si臋 z pro艣b膮 o wcze艣niejsze powiadomienie, 偶e urz膮d nie wnosi zastrze偶e艅 do zg艂oszenia, to takie powiadomienie jest wysy艂ane, ale nie jest to dzia艂anie typowe, zazwyczaj czeka si臋 a偶 up艂ynie 30 dni i wtedy oznacza to milcz膮c膮 zgod臋 na rozpocz臋cie inwestycji.
Starosta przypomnia艂, 偶e po obj臋ciu pracy w Starostwie spotka艂 si臋 z du偶膮 ilo艣ci膮 skarg na dzia艂ania Wydzia艂u Architektury i Budownictwa. Zastrze偶enia budzi艂a nadmierna ilo艣膰 wymaganych dokument贸w i przeci膮ganie w czasie procedury wydania decyzji. Prowadzono rozmowy na ten temat pr贸buj膮c co艣 zmieni膰, ale sytuacja jest nadal niezadowalaj膮ca. Skargi nie ustaj膮. Starosta poda艂 przyk艂ad postanowienia nak艂adaj膮cego na inwestora obowi膮zek dostarczenia dokument贸w,
a w konsekwencji zosta艂a wydana decyzja bez otrzymania tych dokument贸w. Okaza艂o si臋, 偶e nie s膮 one potrzebne. Intencj膮 Zarz膮du jest podniesienie jako艣ci us艂ug. Pracownicy powinni wcze艣niej zastanowi膰 si臋 nad wymaganiami stawianymi interesantom.
Walenty Darczuk przytoczy艂 has艂o - powiat oszcz臋dny i przyjazny interesantom. Taka idea przy艣wieca jego dzia艂alno艣ci radnego. Zapyta艂 El偶biet臋 Wiktorko czy jest mo偶liwe, aby skarg na prac臋 Wydzia艂u Architektury i Budownictwa by艂o jak najmniej, aby ten wydzia艂 by艂 przyjazny interesantom.
El偶bieta Wiktorko odpowiedzia艂a, 偶e w jej odczuciu Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa jest przyjazny interesantom. Nikt nie jest odsy艂any po informacje do innego urz臋du. Pracownice wydzia艂u udzielaj膮 wyczerpuj膮cych informacji i porad.
Walenty Darczuk jeszcze raz zaapelowa艂, aby zrozumie膰, 偶e praca
w samorz膮dzie, zar贸wno radnych jak i pracownik贸w, jest misj膮. Poprosi艂 El偶biet臋 Wiktorko o zwi臋kszenie wysi艂k贸w i realizowanie misji pracownika samorz膮dowego przez podnoszenie jako艣膰 obs艂ugi.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e kilka skarg mo偶e stanowi膰 bardzo ma艂y odsetek obs艂ugiwanych os贸b, ale nale偶y pami臋ta膰 o tym, 偶e cz臋sto sprawy za艂atwiane
w Wydziale Architektury i Budownictwa wi膮偶膮 si臋 z 偶yciowymi i finansowymi decyzjami. Nie przekona艂 go brak krytyki pracy wydzia艂u ze strony dyrektor wydzia艂u. Jego do艣wiadczenia i wsp贸艂praca z praktykami w dziedzinie budownictwa pozwalaj膮 stwierdzi膰, 偶e w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach jest znacznie wi臋kszy formalizm ni偶 w innych starostwach. Wiele inwestycji nie powsta艂o w艂a艣nie ze wzgl臋du na dzia艂ania wydzia艂u uniemo偶liwiaj膮ce uzyskanie pozwolenia na budow臋. Post臋powanie powinno by膰 prowadzone w taki spos贸b, aby by艂o najmniej uci膮偶liwe dla inwestora. Poprosi艂 El偶biet臋 Wiktorko, aby podj臋艂a dzia艂ania maj膮ce na celu zminimalizowanie wymaga艅 i odformalizowanie post臋powania administracyjnego. To mo偶na zrobi膰 bez 艂amania czy naginania prawa. Jako przyk艂ad poda艂 konieczno艣膰 uzyskania warunk贸w zabudowy w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w. W innych starostwach si臋 tego nie wymaga.
El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e kiedy艣 rzeczywi艣cie wymagano takiego dokumentu, ale teraz ju偶 si臋 nie trzeba posiada膰 warunk贸w zabudowy.
Starosta spyta艂 co si臋 stanie z inwestorem, kt贸ry wybudowa艂 przydomow膮 oczyszczalni臋 艣ciek贸w bez warunk贸w zabudowy, w czasie, gdy by艂 taki wym贸g.
El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e nic mu za to nie grozi.
Wicestarosta doda艂 jeszcze jeden przyk艂ad niew艂a艣ciwego dzia艂ania wydzia艂u. Cz臋sto zdarza si臋, 偶e od inwestora wymaga si臋 dokument贸w, kt贸re s膮 w posiadaniu Starostwa. Tak nie powinna dzia艂a膰 przyjazna administracja. nie powinno si臋 pi臋trzy膰 problem贸w i obarcza膰 nimi inwestora.
Starosta doda艂, 偶e Zarz膮d chce zoptymalizowa膰 proces obs艂ugi. Celowo zwraca uwag臋 na b艂臋dy utrudniaj膮ce ten proces i denerwuj膮ce interesant贸w.
Z przestawionych uwag nale偶y wyci膮gn膮膰 wnioski i wdro偶y膰 dzia艂ania polepszaj膮ce kontakt z klientami. Starosta podzi臋kowa艂 El偶biecie Wiktorko za udzia艂
w posiedzeniu.
Starosta powita艂 przyby艂膮 na posiedzenie Zarz膮du Daniel臋 Bara艅sk膮 p.o. dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji i poprosi艂 o ocen臋 pracy wydzia艂u i o ewentualne problemy w jego funkcjonowaniu.
Daniela Bara艅ska powiedzia艂a, 偶e z informacji uzyskanych od interesant贸w wynika, 偶e jako艣膰 obs艂ugi znacznie si臋 poprawi艂a. Cz臋sto wychodzi na korytarz, gdzie oczekuj膮 interesanci i rozmawia z nimi o pracy wydzia艂u. Klienci doceniaj膮 powa偶ne podej艣cie pracownik贸w i ich pomoc w za艂atwieniu sprawy. W odczuciu Danieli Bara艅skiej po to w艂a艣nie s膮 pracownikami samorz膮dowymi, aby dba膰 o klient贸w i jak najlepiej wykonywa膰 swoj膮 prac臋. Pomoc膮 s艂u偶膮 r贸wnie偶 pracownice Punktu Informacyjnego, kt贸re pomagaj膮 wype艂nia膰 wnioski i kompletowa膰 potrzebne dokumenty. Dzi臋ki temu do wydzia艂u przychodz膮 interesanci z kompletem sprawdzonych dokument贸w i ich obs艂uga odbywa si臋 sprawnie i szybko. Problemem jest brak pracownik贸w. Dwie kobiety s膮 na urlopie macierzy艅skim. Pocieszaj膮ce jest to, 偶e zast臋puj膮ce je osoby szybko i ch臋tnie si臋 ucz膮. Dobrze by by艂o, aby pozosta艂y d艂u偶ej, bo stanowi膮 du偶e wsparcie i mog膮 zast膮pi膰 pracownika id膮cego na urlop czy zwolnienie. Daniela Bara艅ska podkre艣li艂a du偶e zaanga偶owanie Wicestarosty
w popraw臋 jako艣ci pracy wydzia艂u oraz jego du偶e wsparcie i pomoc.
Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e jest to cz臋艣膰 jego obowi膮zk贸w, bo sprawuje nadz贸r nad tym wydzia艂em. Zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e w wydziale opr贸cz bie偶膮cej obs艂ugi interesant贸w, prowadzonych jest wiele procedur administracyjnych. Nied艂ugo dojdzie jeszcze organizacja transportu publicznego. Podkre艣li艂, 偶e mimo wielu obowi膮zk贸w
i brak贸w kadrowych wydzia艂 bardzo dobrze realizuje swoje zadania. Rozwi膮zane zosta艂y problemy zwi膮zane z prowadzeniem organizacji ruchu, z przechowywaniem pojazd贸w usuni臋tych z drogi i z przewo藕nikami, kt贸rzy nie wywi膮zywali si臋
z obs艂ugiwania nie rentownych tras. Zosta艂y spe艂nione oczekiwania klient贸w na dobr膮 i 偶yczliw膮 obs艂ug臋. zadeklarowa艂, ze standardy 艣wiadczenia us艂ug b臋d膮 nadal podnoszone. Buduj膮ce jest pozytywne nastawienie pracownik贸w Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji i pracownic Punktu Informacyjnego.
Miros艂aw Bitenc, b臋d膮c pracownikiem stacji kontroli pojazd贸w, prowadzi wsp贸艂prac臋 z Wydzia艂em Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, jednocze艣nie ma sta艂y kontakt z kierowcami. Ich opinie jednoznacznie stanowi膮 o wysokiej jako艣ci pracy wydzia艂u od czasu zmiany na stanowisku dyrektora. Poda艂 przyk艂ad przypadku niezgodno艣ci numer贸w na tabliczce znamionowej z numerami w dowodzie rejestracyjnym stwierdzony w czasie badania technicznego samochodu. Wtedy
w wydziale nie potrafiono tego wyja艣ni膰 i odsy艂ano w艂a艣ciciela pojazdu do innych instytucji. Teraz taka sytuacja by si臋 nie powt贸rzy艂a. Pracownicy wydzia艂u maj膮 wysokie przygotowanie zawodowe i profesjonalnie prowadz膮 sprawy z takim nastawieniem, aby pom贸c interesantom. Miros艂aw Bitenc doda艂, 偶e takich pracownik贸w nale偶y zatrzyma膰 w wydziale nawet, gdy wr贸c膮 pracownice z urlop贸w macierzy艅skich.
Walenty Darczuk zauwa偶y艂, 偶e w Wydziale Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji wypracowano bardzo dobr膮 metod臋 pracy i wyrazi艂 nadziej臋, 偶e mo偶e ona stanowi膰 wzorzec pracy dla innych wydzia艂贸w.
Wicestarosta zach臋ci艂 Daniel臋 Bara艅sk膮 do dalszych dzia艂a艅 nad doskonaleniem pracy wydzia艂u i 偶yczy艂, aby nie zabrak艂o jej w tym odwagi.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-09 10:55:07
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-09 10:55:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1417licznik odwiedzin: 12462614