logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/182/02

w sprawie: stopniowej likwidacji dotychczasowych szk贸艂 ponadpodstawowych.

Uchwa艂a Nr XXXII/182/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie: stopniowej likwidacji dotychczasowych szk贸艂 ponadpodstawowych.

Na podstawie: art. 59, ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. - o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126; z 2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144 poz. 1644) oraz art. 2a i 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzaj膮ce reform臋 ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147 poz. 1644) oraz Uchwa艂y Rady Powiatu w Pyrzycach Nr XXXI/173/01 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych, w zwi膮zku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym ((j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592)), Rada Powiatu Pyrzyckiego, uchwala co nast臋puje:
搂 1

Likwiduje si臋 nast臋puj膮ce szko艂y na podbudowie programowej szko艂y podstawowej, wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5:

Liceum Zawodowe 4-letnie - kszta艂c膮ce w zawodzie - mechanik pojazd贸w samochodowych;
rozpocz臋cie likwidacji nast膮pi z dniem 1 wrze艣nia 2002 r., post臋powanie likwidacyjne zostanie zako艅czone z dniem 31 sierpnia 2004 roku,
pocz膮wszy od roku szkolnego 2002/2003 nie dokonuje si臋 naboru do klasy pierwszej,
struktura organizacyjna szko艂y w kolejnych latach obejmuje:
w roku szkolnym 2002/2003 klasy III i IV
w roku szkolnym 2003/2004 klasy IV.

Technikum Technologii 呕ywno艣ci 5-letnie, kszta艂c膮cej w zawodzie - technik technologii 偶ywno艣ci;
rozpocz臋cie likwidacji nast膮pi z dniem 1 wrze艣nia 2002 r., post臋powanie likwidacyjne zostanie zako艅czone z dniem 31 sierpnia 2005 roku,
pocz膮wszy od roku szkolnego 2002/2003 nie dokonuje si臋 naboru do klas pierwszych,
struktura organizacyjna szko艂y w kolejnych latach obejmuje:
w roku szkolnym 2002/2003 klasy III, IV i V
w roku szkolnym 2003/2004 klasy IV i V
w roku szkolnym 2004/2005 klasy V.

3. Liceum Techniczne 4-letnie.
rozpocz臋cie likwidacji nast膮pi z dniem 1 wrze艣nia 2002 r., post臋powanie likwidacyjne zostanie zako艅czone z dniem 31 sierpnia 2004 roku,
pocz膮wszy od roku szkolnego 2002/2003 nie dokonuje si臋 naboru do klas pierwszych,
struktura organizacyjna szko艂y w kolejnych latach obejmuje:
w roku szkolnym 2002/2003 klasy III,
w roku szkolnym 2003/2004 klasy IV.

搂 2

Likwiduje si臋 Zasadnicz膮 Szko艂臋 Zawodow膮 na podbudowie programowej szko艂y podstawowej - kszta艂c膮cej w oddzia艂ach wielozawodowych, wchodz膮cych w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.
Rozpocz臋cie likwidacji nast膮pi z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku, post臋powanie likwidacyjne zostanie zako艅czone z dniem 31 sierpnia 2003 roku.
Pocz膮wszy od roku szkolnego 2002/2003 nie dokonuje si臋 naboru do klasy pierwszej.
Struktura organizacyjna szko艂y w kolejnych latach obejmuje rok szkolny 2002/2003 klasy III.

搂 3

Dokumentacj臋 zlikwidowanych szk贸艂 wymienionych w 搂 1 ust. 1, 2, 3 przejmie dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, a dokumentacj臋 zlikwidowanej szko艂y wymienionej w 搂 2 przejmie dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 wrze艣nia 2002roku.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:27:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:27:52
Liczba wy艣wietle艅 : 2717licznik odwiedzin: 11432031