logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2015
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego o 艂膮cznej warto艣ci 55 272 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami zgodnie z kompetencj膮 Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zesp贸艂 realizuje zadania zlecone i otrzymuje od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacj臋 na swoj膮 dzia艂alno艣膰. Dotacja ta jest nieproporcjonalna do ilo艣ci wykonywanych zada艅. W tym roku podobnie jak w latach poprzednich otrzymana dotacja wystarczy na pokrycie koszt贸w dzia艂alno艣ci przez cztery miesi膮ce. Co roku Powiat, ze swojego bud偶etu, przekazuje na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u ok. 80 000 z艂. Dzia艂anie takie wynika ze spo艂ecznej potrzeby utrzymania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach, kt贸ry obs艂uguje osoby schorowane
i niepe艂nosprawne, oszcz臋dzaj膮c im problem贸w zwi膮zanych z trudami dojazdu do Zespo艂贸w w odleg艂ych miejscowo艣ciach. Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e wydatki poniesione przez Powiat na finansowanie zada艅 zleconych mo偶na odzyska膰 kieruj膮c spraw臋 do s膮du. Wiele samorz膮d贸w ju偶 to zrobi艂o i s膮 pozytywne dla nich rozstrzygni臋cia. Zaproponowa艂, aby podj膮膰 dzia艂ania maj膮ce na celu odzyskanie pieni臋dzy wydanych na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋. Jednocze艣nie Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci o kwot臋 102 348 z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. W g艂osowaniu uczestniczy艂 r贸wnie偶 Starosta, kt贸ry przyby艂 na posiedzenie.
Starosta przej膮艂 przewodniczenie posiedzeniu i przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Powiatowego Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty 10 000 z艂 pochodz膮cej z darowizny. Zgodnie z opini膮 Skarbnika zmiana taka nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie 艣rodk贸w na zakup dw贸ch ps贸w dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o dofinansowanie zakupu kwot膮 2 000 z艂. Z podobnym wnioskiem Komendant zwr贸ci艂 si臋 do pozosta艂ych samorz膮d贸w powiatu pyrzyckiego. Posiadanie przez Policj臋 wyszkolonych ps贸w znacznie poprawia skuteczno艣膰 wykrywania przest臋pstw, szczeg贸lnie w艂ama艅 i kradzie偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o pomoc w sfinansowaniu koszt贸w zwi膮zanych
z zakwaterowaniem i wy偶ywieniem si艂 wsparcia pe艂ni膮cych s艂u偶b臋 na terenie powiatu pyrzyckiego. Wcze艣niejsze dzia艂ania si艂 wsparcia uzyska艂y bardzo dobr膮 ocen臋 w艣r贸d mieszka艅c贸w. Polegaj膮 one na patrolowaniu miejscowo艣ci w okresie weekend贸w przez zewn臋trzne, licz膮ce 6-8 os贸b, patrole Policji. Koszty zakwaterowania i wy偶ywienia patrolu przez jeden weekend wynosz膮 ok. 600 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Zarz膮d nie okre艣li艂 w jakim okresie zamierza korzysta膰 z si艂 wsparcia.
Starosta przedstawi艂 porozumienie w sprawie monitorowania wybranych miejsc na terenie miasta Pyrzyce. Projekt porozumienia pomi臋dzy Gmina Pyrzyce, Parafi膮 Rzymskokatolick膮 pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach i Powiatem Pyrzyckim przewiduje wsp贸艂finansowanie monitoringu trzech wybranych rejon贸w miasta Pyrzyce. Powiat finansowa艂by monitoring rejonu studni 艣w. Ottona. W trakcie dyskusji wskazano na wady takiego porozumienia, mi臋dzy innymi techniczn膮 stron臋 obs艂ugi monitoringu pozostawiono Policji, kt贸ra nie jest stron膮 porozumienia, nie wzi臋to pod uwag臋 procedur przetargowych przy wyborze dostawcy us艂ugi. Zarz膮d popar艂 ide臋 prowadzenia monitoringu, ale nie w przedstawionej formie. Zdaniem Zarz膮du monitoring powinna prowadzi膰 Parafia. Zarz膮d got贸w jest dofinansowa膰 prowadzenie przez ni膮 monitoringu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Gumowski zwr贸ci艂 uwag臋 Zarz膮dowi na brak w tegorocznym bud偶ecie
艣rodk贸w na tradycyjne ju偶 dofinansowanie obchod贸w 艣wi膮t Policji i Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zaj膮膰 si臋 tym tematem w terminie p贸藕niejszym.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Umowa najmu
z dotychczasowym najemc膮 lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ulicy Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach wygas艂a 1 kwietnia 2015 r. W mieszkaniu znajduj膮 si臋 meble i sprz臋t gospodarstwa domowego. Zarz膮d zdecydowa艂, aby dokona膰 spisu pozostawionego mienia i wystawi膰 lokal na sprzeda偶. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 celu darowizny - Wiejski O艣rodek Zdrowia w Brzesku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zmian臋 celu darowizny w zamian proponuje si臋 odst膮pienie od odwo艂ania darowizny. Podj臋cie uchwa艂y w tej sprawie pozwoli Gminie Pyrzyce wykorzysta膰 nieruchomo艣膰 na dowolny cel. Nale偶y jednak uzyska膰 od Gminy Pyrzyce rekompensat臋 za przekazane mienie i Zarz膮d proponuje podj膮膰 negocjacje w tej sprawie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/2 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wyra偶a si臋 zgod臋 na wykonanie przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/2 oraz budow臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/8 b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 36 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 28 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 28 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 maja 2015 r. do 31 pa藕dziernika 2015 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2014 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego. Ruchoma cz臋艣膰 wynagrodzenia mo偶e wynosi膰 maksymalnie 1,2 przeci臋tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale roku poprzedniego og艂oszonego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Zarz膮d pozytywnie oceni艂 prac臋 dyrektora i zatwierdzi艂 dodatkowe wynagrodzenie za IV kwarta艂 2014 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego
w wysoko艣ci 0,4 przeci臋tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku w IV kwartale 2013 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-11 10:23:55
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-11 10:23:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1442licznik odwiedzin: 12462747