logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 17/2015
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Starostwa dotycz膮cym projektu "Najlepszy w zawodzie". Na skutek zakupu stacji lutowniczych za kwot臋 1 107 z艂, kt贸ra by艂a wy偶sza ni偶 w planie finansowym, wydatek zosta艂 uj臋ty jako niekwalifikowany i 艣rodki te musz膮 by膰 zwr贸cone. Istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia tej kwoty z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Starostwa zwi膮zan膮 z finansowaniem zada艅 publicznych zleconych do realizacji przez organizacje pozarz膮dowe. Z tego wzgl臋du, 偶e nie we wszystkich dziedzinach zosta艂y rozstrzygni臋te konkursy ofert proponuje si臋 przeniesienie niewykorzystanych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 8 500 z艂 do paragraf贸w, z kt贸rych b臋dzie mo偶na wspiera膰 dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w zgodnie z wcze艣niej przyj臋tymi wnioskami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Wnioskuje si臋 o przekazanie na ten cel kwoty 53 805,02 z艂, kt贸ra zostanie zrefundowana do ko艅ca pa藕dziernika 2015 r. oraz o zwi臋kszenie wk艂adu w艂asnego
o kwot臋 4 174,53 z艂 wynikaj膮ca ze zwi臋kszenia koszt贸w dostarczania internetu nie uj臋t膮 w planie finansowym projektu. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e prefinansowanie realizacji projektu mo偶e doprowadzi膰 do zachwiania bud偶etu i konieczno艣ci wej艣cia w debet. Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta doda艂, 偶e si臋ganie po 艣rodki unijne niesie za sob膮 takie niebezpiecze艅stwa. Dodatkow膮 wad膮 dost臋pno艣ci 艣rodk贸w unijnych jest ich okre艣lone przeznaczenie. Samorz膮dy realizuj膮 projekty nie dlatego, 偶e maj膮 takie potrzeby, ale dlatego, 偶e s膮 na to 艣rodki. Zaproponowa艂, aby przed podj臋ciem decyzji o przyst膮pieniu do projektu dokona膰 g艂臋bokiej analizy koszt贸w i korzy艣ci p艂yn膮cych z jego realizacji. Cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z tymi spostrze偶eniami. Podsumowuj膮c dyskusj臋 Starosta zaproponowa艂 przyj臋cie tego wniosku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie nale偶no艣ci za przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi. Wierzytelno艣膰 w wysoko艣ci 45 664 z艂 zosta艂a na艂o偶ona
z tytu艂u przechowywania, oszacowania i demonta偶u pojazdu marki FSM Bielsko Bia艂a. Bior膮c pod uwag臋 udokumentowan膮 trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 wnioskodawcy proponuje si臋 umorzy膰 wierzytelno艣膰 w cz臋艣ci o wysoko艣ci 39 564 z艂, a sp艂at臋 pozosta艂ej cz臋艣ci wierzytelno艣膰, w wysoko艣ci 6 100 z艂 wynikaj膮cej z koszt贸w poniesionych przez Powiat, roz艂o偶y膰 na 24 miesi臋czne raty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 dyrektor Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji do przygotowania stosownej decyzji z klauzul膮 m贸wi膮c膮
o tym, 偶e w przypadku nie sp艂acenia w terminie, albo w pe艂nej wysoko艣ci ustalonych rat, pozosta艂a do sp艂aty nale偶no艣膰 staje si臋 natychmiast wymagalna wraz
z nale偶nymi odsetkami za zw艂ok臋.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 celu darowizny - Wiejski O艣rodek Zdrowia w Brzesku. Wnioskuje si臋 o zmian臋 celu darowizny na 艣wietlic臋 艣rodowiskow膮. W uzasadnieniu podaje si臋, 偶e punkt medyczny nie zosta艂 utworzony z powodu braku zainteresowania ze strony NZOZ "ESKULAP" w Pyrzycach. Walenty Darczuk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e nie jest to prawda, gdy偶 ESKULAP zapewnia艂 przyjazdy lekarzy, a do podpisania umowy nie dosz艂o z powodu nie zaakceptowania przez Gmin臋 Pyrzyce wymaga艅, jakie stawia艂 ESKULAP. Nie ma 偶adnych informacji na temat potrzeb mieszka艅c贸w. Chyba lepiej by by艂o, gdyby jeden lekarz przyjecha艂 dwa razy w tygodniu do Brzeska ni偶 mieszka艅cy Brzeska mieliby je藕dzi膰 do Pyrzyc. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋, 偶e 艣wietlica 艣rodowiskowa nie jest niezb臋dn膮 inwestycj膮. W Brzesku dzia艂a 艣wietlica wiejska. W膮tpliwo艣ci Zarz膮du, co do tej inwestycji s膮 te偶 zwi膮zane ze wsp贸艂w艂asno艣ci膮 budynku, w kt贸rym znajduj膮 si臋 lokale mieszkalne. Zarz膮d od艂o偶y艂 podj臋cie decyzji w tej sprawie do czasu sprawdzenia jej wszystkich aspekt贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-11 10:22:38
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-11 10:23:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1503

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.05.2015 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12476613