logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2015 r.


Uchwa艂a Nr 21/2015
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 kwietnia 2015 r.w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2015 r.


Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) w zwi膮zku z "Programem wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015" stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y nr XL/215/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Og艂asza si臋 wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 r., jak w za艂膮czniku nr 1 do uchwa艂y.

搂 2.

Oferentom zostan膮 udzielone dotacje na zasadach okre艣lonych w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartych zgodnie z przepisami ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o finansach publicznych.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Kazimierz Lipi艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC38.5 KB POBIERZza艂膮cznik2015-05-08 11:56:43444

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-08 11:56:24
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-08 11:56:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1364licznik odwiedzin: 11793715