logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr II/11/02

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Uchwa艂a Nr II/11/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 Statutow膮 w sk艂adzie:
Grzesiak Ryszard
Kunce Krzysztof
Ma膰kowiak Ignacy
W贸jtowicz Janusz

搂 2.

Zadaniem komisji jest dostosowanie Statutu Powiatu Pyrzyckiego do wymaga艅 okre艣lonych w przepisach.
搂 3.

Komisja zako艅czy swoj膮 prac臋 z chwil膮 przyj臋cia przez Rad臋 Powiatu zmian do Statutu Powiatu Pyrzyckiego.
搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 10:55:18
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 10:55:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2490licznik odwiedzin: 11840258