logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD IX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 30 kwietnia 2015 roku godz. 13.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
IX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 30 kwietnia 2015 roku
godz. 13.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z VIII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego:
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Informacja o pozyskiwaniu przez starostwo i jednostki organizacyjne funduszy z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie za rok 2014 z wykonanych zada艅 przez;
- Geodet臋 Powiatowego,
- Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Wydzia艂 Architektury i Budownictwa,
- Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
- Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja z dzia艂alno艣ci w 2014 r.:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska oraz opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku (proj. nr 39);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 40);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y o zmianie uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia (proj. nr 41);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015 (proj. nr 42);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady (proj. nr 43);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad IX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 13:26:31
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 13:26:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1397licznik odwiedzin: 12434811