logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2015
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zakup kruszywa na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e kruszywo pochodzi z nasyp贸w kolejowych i jest ono wysokiej jako艣ci. Wyj膮tkowo niska cena - 60 z艂 za ton臋 wraz z transportem sprawia, 偶e taki zakup jest op艂acalny. Kruszywo mo偶na wykorzysta膰 do remont贸w dr贸g
i utwardzania poboczy. Zaproponowa艂 zakup 200 ton ze 艣rodk贸w z bud偶etu jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Andrzej Drabczyk poinformowa艂 Zarz膮d o propozycji W贸jta Gminy Przelewice sprzeda偶y na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych kruszywa uzyskanego
z rozkruszenia cegie艂 i betonu z rozebranego budynku gorzelni w Przywodziu. Kruszywo takie ma mniejsz膮 frakcj臋 i nadaje si臋 do mieszania z kruszywem kolejowym.
Starosta zaproponowa艂, aby przed podj臋ciem decyzji o zakupie tego kruszywa sprawdzi膰 jego jako艣膰. Dyrektor zgodzi艂 si臋 z t膮 propozycj膮 i wyrazi艂 gotowo艣膰 do wsp贸lnego wyjazdu.
Kolejna informacja dotyczy艂a propozycji wsp贸艂udzia艂u Powiatu w inwestycji przebudowy chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej w Przelewicach. Gmina Przelewice posiada ju偶 materia艂 budowlany w postaci kostki polbrukowej. Zadanie polega na usuni臋ciu starych p艂ytek chodnikowych i u艂o偶eniu polbruku o powierzchni 400 m2.
Starosta zaproponowa艂 obejrzenie tego chodnika w czasie wyjazdu do Przywodzia.
Korzystaj膮c z obecno艣ci dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Walenty Darczuk poprosi艂 o pomoc w rozwi膮zaniu problemu niebezpiecznego zakr臋tu przy skrzy偶owaniu ulic Zabytkowej i D膮browskiego w Pyrzycach. Ostatnio dosz艂o tam do kolizji dw贸ch samochod贸w. Na jezdni brak jest oznaczenia poziomego wyznaczaj膮cego pasy jezdni i kierowcy je偶d偶膮 ca艂膮 szeroko艣ci膮 drogi. Dodatkowo wzd艂u偶 zakr臋tu stoj膮 zaparkowane samochody ograniczaj膮ce widoczno艣膰. Mo偶e
w porozumieniu z Komend膮 Policji da si臋 wprowadzi膰 rozwi膮zanie poprawiaj膮ce bezpiecze艅stwo na tym odcinku drogi.
Andrzej Drabczyk obieca艂 zaj膮膰 si臋 t膮 spraw膮.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie wydatk贸w bud偶etowych Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Na skutek awarii instalacji wodoci膮gowej w styczniu tego roku jednostka ponios艂a koszty w wysoko艣ci 20 542 z艂 na zakup us艂ug remontowych. Wydatek ten nie by艂 przewidziany w bud偶ecie i dlatego wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o t臋 kwot臋. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋, 偶e min膮艂 dopiero pierwszy kwarta艂 roku i w bud偶ecie na pewno s膮 艣rodki umo偶liwiaj膮ce funkcjonowanie plac贸wki. 艢rodki w rezerwie bud偶etu powiatu s膮 nie wielkie i je偶eli Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy mo偶e funkcjonowa膰, to nale偶y wstrzyma膰 si臋 z przekazaniem 艣rodk贸w. Aby mie膰 pe艂n膮 wiedz臋 w tym zakresie Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego do przedstawienia aktualnego stanu bud偶etu i ewentualnych zagro偶e艅 wynikaj膮cych z nieprzewidzianego wydatku oraz czasu jaki jednostka mo偶e funkcjonowa膰 bez dodatkowych 艣rodk贸w. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Walenty Darczuk zwr贸ci艂 uwag臋 na trwaj膮c膮 od wielu lat fataln膮 sytuacj臋 wynikaj膮c膮 z nie funkcjonuj膮cego systemu odwodnienia. Wody opadowe nie s膮 odprowadzane przez instalacj臋 odwodnieniow膮 i przesi膮kaj膮 do piwnic budynku. Powoduje to zawilgocenie pomieszcze艅 i cz臋sto konieczno艣膰 wypompowywania wody. Nale偶y podj膮膰 zdecydowane dzia艂ania i rozwi膮za膰 ten problem.
Starosta zaproponowa艂, aby dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego zwr贸ci艂a si臋 w tej sprawie do Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego, kt贸re pobiera wysokie op艂aty za odprowadzanie w贸d opadowych,
a w rzeczywisto艣ci nie wykonuje tego zadania.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wynajem pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na dzia艂alno艣膰 niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej. Zaj臋cia b臋d膮 odbywa艂y si臋 w godzinach popo艂udniowych oraz w soboty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu traktora kosz膮cego
z osprz臋tem dla Szpitala Powiatowego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 15 500 z艂. Powiat ma mo偶liwo艣膰 przekazania dofinansowania w ramach 艣rodk贸w zapisanych w bud偶ecie na ochron臋 艣rodowiska. W trakcie dyskusji omawiano inne mo偶liwe dzia艂ania, kt贸re mog膮 by膰 finansowane z tych 艣rodk贸w i zwr贸cono uwag臋, 偶e te pieni膮dze powinny zosta膰 przeznaczone g艂贸wnie na popraw臋 gospodarki wodnej na terenie dr贸g powiatowych. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie zakupu traktora. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw dofinansowaniu.
Starosta zaproponowa艂, aby dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych,
w porozumieniu z dyrektorem Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, przygotowa艂 wykaz zada艅 do realizacji na drogach powiatowych, kt贸re mog膮 zosta膰 sfinansowane przy udziale 艣rodk贸w zapisanych w bud偶ecie na ochron臋 艣rodowiska.

Ad.3.
Starosta przedstawi艂 postanowienie o uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym 呕arnowo w gminie Lipiany. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, nie przewiduj膮c realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym projektem przedmiotowego planu miejscowego, nie zg艂asza zastrze偶e艅 do w/w projektu. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o podj臋cie decyzji o rozpocz臋ciu inwestycji termomodernizacji obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Z relacji przedstawionych przez dyrektor贸w jednostek wynika, ze taka inwestycja jest konieczna. W obu zespo艂ach szk贸艂 wym贸g wymiany okien zosta艂 narzucony przez inspekcj臋 sanitarno-epidemiologiczn膮. Zakres prac obejmuje osuszenie fundament贸w, wymian臋 okien, wymian臋 instalacji c.o. i wod.-kan, ocieplenie 艣cian i ocieplenie stropodach贸w. Szacunkowe koszty termomodernizacji obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowego Urz臋du Pracy i Starostwa wynosz膮 ponad
9 milion贸w z艂. Powiat nie ma mo偶liwo艣ci sfinansowania tego zadania samodzielnie. Istniej mo偶liwo艣膰 uzyskania dotacji w wysoko艣ci 50 % koszt贸w z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na pokrycie pozosta艂ych koszt贸w Fundusz udziela kredyt, kt贸ry mo偶e w znacznej cz臋艣ci umorzy膰. Jako dodatkowe 藕r贸d艂o finansowania Starosta wskaza艂 Kontrakt Samorz膮dowy, w ramach kt贸rego mo偶na przeprowadzi膰 termomodernizacj臋 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Opracowywanie Kontraktu jeszcze nie jest zako艅czone, nadal trwaj膮 rozmowy. Monta偶 finansowy inwestycji termomodernizacji nie jest zamkni臋ty, a ostateczna forma tej inwestycji b臋dzie zale偶a艂a od mo偶liwo艣ci uzyskania dofinansowania
i wielko艣ci tego dofinansowania. Zarz膮d zdaje sobie spraw臋 z ci臋偶aru tego zadania, ale brak zdecydowanych dzia艂a艅 w okresie poprzednich kadencji powoduje, 偶e musi podj膮膰 to wyzwanie.

Ad. 5.
Starosta zaproponowa艂, aby do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego skierowa膰 wniosek o zmian臋 terminu rozpatrzenia przez Rad臋 sprawozdania
z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci. Temat ten nale偶a艂oby omawia膰 w po艂膮czeniu z dzia艂alno艣ci膮 innych instytucji maj膮cych wp艂yw na rozw贸j gospodarczy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, aby dokona膰 analizy tego zagadnienia i przedstawi膰 Radzie kompleksow膮 informacj臋 na sesji wrze艣niowej br.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:14:58
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:14:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1255licznik odwiedzin: 11842240