logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 8/2015
z dnia 26 lutego 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za. Protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Miros艂aw Bitenc, kt贸ry nie bra艂 udzia艂u w poprzednim posiedzeniu.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 8 000 z艂 z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie odsetek i koszt贸w s膮dowych zas膮dzonych w post臋powaniu upominawczym na rzecz Powiatu Pyrzyckiego za zaleg艂o艣ci w op艂acie za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci. Centrum P艂atek zalega艂o
z p艂atno艣ciami za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci na kwot臋 6 649,67 z艂. W post臋powaniu upominawczym s膮d wyda艂 nakaz zap艂aty wraz z odsetkami i kosztami s膮dowymi. Nale偶no艣膰 g艂贸wna zosta艂a sp艂acona. Do zap艂aty pozosta艂y odsetki i koszty procesu, kt贸rych 艂膮czna warto艣膰 na dzie艅 20 lutego 2015 r. wynosi. 2 667,60 z艂. Centrum P艂atek wnioskuje o umorzenie tej kwoty. Zarz膮d nie znalaz艂 podstaw do pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku i nie wyrazi艂 zgody na umorzenie w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w przeciw umorzeniu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Lider LPI wnioskuje
o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Punktu na okres do 30 kwietnia 2015 r. Koszt dzia艂alno艣ci w tym okresie wynosi 75 300 z艂. Powiat otrzyma w 2015 r. od Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 300 000 z艂 na realizacj臋 zada艅 LPI w trzech transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 75 300 z艂 zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2015 r. W grudniu 2014 r. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach pozyska艂o dotacj臋 na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w podregionie pyrzyckim (powiaty: gryfi艅ski, choszcze艅ski, my艣liborski, pyrzycki
i stargardzki). Umowa obejmowa艂a okres dzia艂alno艣ci LPI do 31 grudnia 2014 r.
W ostatnim tygodniu grudnia wp艂yn臋艂a informacja, 偶e zostanie podpisany aneks do umowy, przed艂u偶aj膮cy funkcjonowanie LPI w Pyrzycach do 31 grudnia 2020 r. Konieczno艣膰 prefinansowania wynika z faktu, 偶e nie zosta艂 jeszcze podpisany aneks
i nie jest mo偶liwe wprowadzenie przyznanej dotacji do bud偶etu powiatu. Dzia艂alno艣膰 punktu powinna przebiega膰 bez zak艂贸ce艅, a realizacja wska藕nik贸w musi zosta膰 wykonana zgodnie z za艂o偶eniami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu".
Z dniem 28 lutego zako艅czy si臋 realizacja projektu i przestan膮 obowi膮zywa膰 umowy zawarte z dostawcami us艂ug. W艂adza Wdra偶aj膮ca zdecydowa艂a o przed艂u偶eniu projektu do 30 wrze艣nia 2015 r., ale przeznaczy艂a na jego realizacj臋, w tym okresie, 艣rodki, kt贸re w obecnej chwili s膮 niewystarczaj膮ce. Na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie dostawy internetu, obs艂ugi technicznej i ubezpieczenia kwota zapisana
w harmonogramie projektu jest o 15 933 z艂 ni偶sza ni偶 kwota wynikaj膮ca z wybranych ofert. Aby zawrze膰 umowy wymagane jest zabezpieczenie w bud偶ecie Powiatu tej kwoty. W p贸藕niejszym terminie, poprzez przesuni臋cia w harmonogramie mo偶liwe jest obni偶enie tej kwoty do 4 174,53 z艂. Ta kwota te偶 mo偶e zosta膰 przekazana w terminie p贸藕niejszym przez W艂adz臋 Wdra偶aj膮c膮. Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e jest mo偶liwo艣膰 zabezpieczenia kwoty 15 933 z艂 w bud偶ecie Powiatu, jako 藕r贸d艂o wskaza艂 rezerw臋 og贸ln膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty 225 z艂 wynikaj膮cej ze zwrotu op艂aty s膮dowej Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwalenie wnioskowanej zmiany nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wnioskuje si臋 o utrzymanie obecnie obowi膮zuj膮cych stawek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nabycie nieruchomo艣ci na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 stanowi dzia艂ka nr 25/9 w obr臋bie 呕ab贸w, o powierzchni 0,1076 ha, na kt贸rej znajduje si臋 ci膮g pieszy o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomo艣膰 zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nabycie tej nieruchomo艣ci, uznaj膮c jednak zaproponowan膮 cen臋 za wyg贸rowan膮
i zasugerowa艂 wynegocjowanie korzystniejszych warunk贸w. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie Domu Pomocy Spo艂ecznej do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w unijnych. Projekt pod nazw膮 "Pomoc spo艂eczna, realizacja 艣wiadczonych us艂ug dla mieszka艅c贸w DPS" b臋dzie realizowany w ramach Funduszu Ma艂ych Projekt贸w INTERREG IV A. Wszelkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 projektu ponosi Dom Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do projektu "Pomoc spo艂eczna, realizacja 艣wiadczonych us艂ug dla mieszka艅c贸w DPS" oraz udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad.3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obr臋bach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica. Plan obejmuje ustalenia dla teren贸w rolniczych, lokalizacji elektrowni wiatrowych, ciek贸w wodnych, zieleni chronionej, las贸w i grunt贸w le艣nych oraz dr贸g wewn臋trznych. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym planem. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e wycinka drzew w ci膮gu drogi powiatowej zostanie zlecona w formie przetargu nieograniczonego, a pozyskane drewno zostanie przekazane w rozliczeniu podmiotowi dokonuj膮cemu wycink臋. Starosta doda艂, 偶e zostan膮 opracowane zasady gospodarowania mieniem ruchomym Powiatu. Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o mo偶liwo艣ci sfinansowania termomodernizacji powiatowych obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz dofinansowuje 50 % inwestycji, a na pozosta艂膮 cz臋艣膰 udziela kredyt, kt贸ry mo偶e by膰 w cz臋艣ci umorzony. Kolejna informacja dotyczy艂a budynku przy ul. Pozna艅skiej, kt贸ry zosta艂 przeznaczony na sprzeda偶. Obecnie pojawi艂a si臋 mo偶liwo艣膰 wydzier偶awienia tego obiektu. Mo偶e tam by膰 zlokalizowane przedszkole tym bardziej, 偶e mo偶na dla tej nieruchomo艣ci wydzieli膰 dodatkow膮 powierzchni臋 z przyleg艂ej nieruchomo艣ci Szpitala Powiatowego.
Ostatnia informacja dotyczy艂a inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji, kt贸ry przy wsparciu samorz膮d贸w chce zakupi膰 psy dla pyrzyckiej Komendy. Komendant oczekuje od ka偶dego samorz膮du 2 tys. z艂.
Skarbnik poinformowa艂 o pi艣mie, kt贸re wp艂yn臋艂o do niego, w sprawie zobowi膮za艅 przej臋tych po zlikwidowanym SPZOZ w Pyrzycach. Zaproponowa艂, aby t臋 spraw臋, podobnie jak poprzednie zwi膮zane ze zlikwidowanym SPZOZ
w Pyrzycach, prowadzi艂 Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej. Starosta wyrazi艂 na to zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:12:24
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:12:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1424licznik odwiedzin: 12473925