logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 rPROTOK脫艁 Nr 7/2015
z dnia 17 lutego 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zwi臋kszenia dochod贸w o 艂膮czn膮 kwot臋 77 371,85 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na realizacj臋 projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej - "Nauka moj膮 szans膮", "Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szko艂a"
i "Ku藕nia Pracy". Jednocze艣nie na podstawie decyzji Ministra Finans贸w zwi臋ksza si臋 cz臋艣膰 o艣wiatowej subwencji og贸lnej o kwot臋 1 793,581 z艂 i zmniejsza si臋 cz臋艣膰 r贸wnowa偶膮c膮 subwencji og贸lnej o kwot臋 811 z艂. Wydatki zostaj膮 zwi臋kszone o kwot臋 95 107,74 z艂, a r贸偶nica zostanie pokryta z wolnych 艣rodk贸w pozosta艂ych na koniec roku 2014 na wydzielonym rachunku bankowym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026. Zmiany zwi膮zane by艂y ze zmianami bud偶etu powiatu na rok 2015 uj臋tymi w przedstawionej wcze艣niej uchwale. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 niezw艂ocznego podj臋cia przedstawionych uchwa艂 rady powiatu wnioskuje si臋 o zwo艂anie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Starosta wyja艣ni艂, 偶e organizacje pozarz膮dowe dzia艂aj膮ce na terenie powiatu pyrzyckiego z艂o偶y艂y wniosek o powo艂anie Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Rada jest cia艂em konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego. Jej celem jest wzmacnianie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego oraz kszta艂towanie w艂a艣ciwej wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego. Powiat Pyrzycki uczestniczy w projekcie "Rady Po偶ytku do STANDARDowego u偶ytku", wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej, w kt贸rym wspierany jest proces powo艂ania Rad Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego. Zako艅czenie realizacji projektu nast膮pi z ko艅cem czerwca 2015 r. Aby skorzysta膰 z oferty projektowej (forum obszarowe, spotkania strategiczne, doradztwo) zaleca si臋 mo偶liwie najszybsze podj臋cie uchwa艂y w celu przeprowadzenia procedury powo艂ania Rady. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i zdecydowa艂 o wprowadzeniu go do porz膮dku sesji w dniu 25 lutego 2015 r.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:11:54
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:11:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1366licznik odwiedzin: 12473844