logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 5/2015
z dnia 2 lutego 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w na pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 zlikwidowanego SPZOZ w Pyrzycach oraz na finansowanie projektu "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" dofinansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂aniach windykacyjnych wobec zlikwidowanego SPZOZ w Pyrzycach. Powiat Pyrzycki przej膮艂 z dniem 31 grudnia 2014 r. zobowi膮zania SPZOZ dlatego Wierzyciele SPZOZ zwracaj膮 si臋 do Powiatu
z wnioskami o zaspokojenie ich wierzytelno艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i w miar臋 mo偶liwo艣ci b臋dzie sp艂aca艂 wierzytelno艣ci.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli w szko艂ach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Informacja zosta艂a przekazana r贸wnie偶 Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Pyrzyckiego oraz zwi膮zkom zawodowym zrzeszaj膮cym nauczycieli. W drodze rozporz膮dzenia jest corocznie okre艣lana wysoko艣膰 minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W przypadku nieosi膮gni臋cia w danym roku wysoko艣ci okre艣lonych 艣rednich wynagrodze艅 organ prowadz膮cy szko艂臋 ustala kwot臋 r贸偶nicy i wyp艂aca, dziel膮c j膮 na nauczycieli zatrudnionych w tym roku. W roku 2014 wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli by艂y wy偶sze ni偶 okre艣lana wysoko艣膰 minimalnych stawek. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o umorzeniach wierzytelno艣ci dokonanych przez Dom Pomocy Spo艂ecznej. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mog膮 samodzielnie dokonywa膰 umorze艅 wierzytelno艣ci, rozk艂ada膰 je na raty i odracza膰 termin p艂atno艣ci nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym, je偶eli warto艣膰 wierzytelno艣ci nie przekracza 2-krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia miesi臋cznego, og艂aszanego kwartalnie przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Monitorze Polskim i aktualnego na dzie艅 umorzenia lub udzielenia ulgi. Zobowi膮zani s膮 jednak do informowania o tym Zarz膮d. Dom Pomocy Spo艂ecznej umorzy 艂 w IV kwartale 2014 r. zaleg艂o艣膰 za pobyt o warto艣ci 682,34 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania miejscowego. Plan obejmuje zagospodarowanie terenu w obr臋bie geodezyjnym nr 13 miasta Pyrzyce, okre艣laj膮c przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu przeznaczonego pod dzia艂alno艣膰 rolnicz膮, zwi膮zan膮 z produkcj膮 ro艣linn膮 - sady produkcyjne, wykluczaj膮c mo偶liwo艣膰 prowadzenia hodowli zwierz膮t futerkowych. Zarz膮d, nie przewiduj膮c realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na tym terenie, uzgodni艂 plan w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przyst膮pieniu Gminy Lipiany do sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie 呕arnowa. Wnioski do planu mog膮 by膰 sk艂adane w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzecich rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o rozpocz臋ciu kolejnej procedury sprzeda偶y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-23 15:31:19
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-23 15:31:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1300licznik odwiedzin: 12475427