logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD VII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 25 lutego 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


PORZ膭DEK OBRAD
VII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 25 lutego 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z V sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwa艂y o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady (proj. 22);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej (proj. nr 24);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 23);
. Propozycje kandydat贸w,
. Wyb贸r komisji skrutacyjnej,
. G艂osowanie tajne.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 25);
. Kandydata zg艂asza Starosta Pyrzycki,
. Wyb贸r komisji skrutacyjnej,
. G艂osowanie tajne.

PRZERWA DO GODZ. 15.15

11. Propozycje przedsi臋wzi臋膰 na rzecz promocji, ochrony zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, mi臋dzy innymi z uwzgl臋dnieniem wykorzystania bazy lokalowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Informacja dotycz膮ca Kontraktu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015 - 2020 - szanse rozwoju spo艂eczno-gospodarczego na bazie w艂asnych zasob贸w;
. Informacj臋 ustn膮 przedstawia Starosta Pyrzycki,
. Dyskusja, wnioski.

13. Mo偶liwo艣ci rozwojowe rodzinnych gospodarstw rolnych z uwzgl臋dnieniem mi臋dzy innymi Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

14. Propozycje przedsi臋wzi臋膰 na rzecz promocji;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska oraz Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenie terminu jej pierwszego posiedzenia (proj. nr 21),
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015 (proj. nr 20);
. Opnie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2015 (proj. nr 19);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
20. Zamkni臋cie obrad VII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-18 14:06:02
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-18 14:32:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1500

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.02.2015 13:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479352