logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 3/2015
z dnia 19 stycznia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na obni偶enie stawki wynajmu pokoju w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU dla pracownik贸w Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Wynaj臋ty zostanie jeden pok贸j dla dw贸ch os贸b (ma艂偶e艅stwa). Proponuje si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci 790,83 z艂 miesi臋cznie. Uchwa艂a
Nr 42/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w finansowych odnajmowania pomieszcze艅 i obiekt贸w stanowi, 偶e najem odbywa si臋 na podstawie cennika ustalonego przez kierownika jednostki. Dopuszcza si臋, w uzasadnianych przypadkach, odst膮pienie od cennika
z zgod膮 Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego wprowadzi艂o na rok szkolny 2012/2013 zako艅czenie rekrutacji kandydat贸w do klasy pierwszej szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie mi臋dzy innymi w zawodzie technik 偶ywienia i gospodarstwa domowego. Od roku szkolnego 2012/2013 rekrutacja do pierwszej klasy Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego nie by艂a prowadzona. W roku szkolnym 2014/2015 nauk臋 zako艅cz膮 uczniowie IV klasy. Jest to ostatni rocznik tego kierunku. Technikum mo偶e zosta膰 zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora o艣wiaty. Podj臋cie uchwa艂y umo偶liwi powiadomienie Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty o zamiarze likwidacji oraz uzyskanie opinii w tej sprawie. Likwidacja plac贸wki zostanie dokonana na podstawie odr臋bnej uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2015 r. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne do kompetencji samorz膮du powiatu nale偶y ustalenie rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu na dany okres. Projekt uchwa艂y w tej sprawie uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 burmistrz贸w
i w贸jt贸w gmin z terenu powiatu oraz samorz膮du aptekarskiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej
nr 616010Z Letnin od skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 1561Z wewn膮trz wsi.
Ta cz臋艣膰 drogi nie jest wykorzystywana do ruchu drogowego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-30 11:46:45
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-30 11:46:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1428licznik odwiedzin: 12462622