logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2015
z dnia 9 stycznia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego
w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki
w Pyrzycach. Ustawa o systemie o艣wiaty wprowadzi艂a od dnia 1 wrze艣nia 2012 r. zaprzestanie naboru do: lice贸w profilowanych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych, uzupe艂niaj膮cych lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych, technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y oraz zasadniczej szko艂y zawodowej dla doros艂ych
i technikum dla doros艂ych. Zgodnie z przepisami ustawy od roku szkolnego 2012/2013 rekrutacja do pierwszej klasy dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego nie by艂a prowadzona. A w roku szkolnym 2012/2013 nauk臋 zako艅czyli s艂uchacze ostatniego semestru. Liceum mo偶e zosta膰 zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora o艣wiaty. Podj臋cie uchwa艂y umo偶liwi powiadomienie Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty o zamiarze likwidacji oraz uzyskanie opinii w tej sprawie. Likwidacja plac贸wki zostanie dokonana na podstawie odr臋bnej uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej
w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki
w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego nr 3 miasta Pyrzyce, obejmuj膮cej ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu urz膮dze艅 ciep艂owniczych z dopuszczeniem lokalizacji elektrociep艂owni opalanej biomas膮 wraz
z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 techniczn膮. Nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym projektem zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zarz膮d nie zg艂osi艂 zastrze偶e艅 do przedstawionego projektu i podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-30 11:46:00
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-30 11:46:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1390licznik odwiedzin: 12475363