logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR III/9/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 10.000,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 10.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 10.000 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 10.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych o kwot臋 5.000,00 z艂,
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 5.000,00 z艂.

搂 2

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 178.490,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 178.490,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 143.790,00 z艂
rozdzia艂 75818 Rezerwy og贸lne i celowe o kwot臋 143.790,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwot臋 143.790,00 z艂,
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 34.700,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 34.700,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 34.700,00 z艂.

搂 3

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 188.490,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 188.490,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE
o kwot臋 73.475,00 z艂
rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 4.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 4.000,00 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 59.775,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 38.775,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 21.000,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 9.700,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 9.700,00 z艂

dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
o kwot臋 115.015,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 10.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 10.000,00 z艂
rozdzia艂 85421 M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o kwot臋 105.015,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 105.015,00 z艂.

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-12-23 10:37:02
Data ostatniej modyfikacji : 2014-12-23 10:37:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1448licznik odwiedzin: 11838541