logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Biuro Rady Powiatu
ZADANIABIURO RADY

Symbol wydzia艂u: BR
Nazwa: Biuro Rady
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 109, 110, 111, ul. Lipia艅ska 4, PyrzyceRyszard Berdzik Przewodnicz膮cy Rady Telefon: 91 88 11 337
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 111

Przewodnicz膮cy dy偶ur pe艂ni w poniedzia艂ki w godzinach 15.00-17.00


Jolanta Kolasi艅ska Dyrektor Telefon: 91 88 11 336
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 109

Kamilla Misarko Telefon: 91 88 11 335
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 110


Do podstawowych zada艅 Biura Rady nale偶y:

Zadania Biura:
1. zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obs艂ugi Rady,
2. przygotowywanie uchwa艂 prawid艂owych pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami prawa,
3. gromadzenie i przekazywanie materia艂贸w radnym,
4. zapewnienie dopracowania ostatecznego kszta艂tu uchwa艂 i dokument贸w posesyjnych, zgodnie z podj臋tymi na sesji zmianami i poprawkami oraz przedk艂adanie ich do podpisu,
5. przekazywanie uchwa艂, wniosk贸w, postanowie艅, opinii i innych dokument贸w do wiadomo艣ci i realizacji Zarz膮dowi,
6. prowadzenia rejestru uchwa艂, rejestru wniosk贸w radnych oraz rejestru wniosk贸w
i opinii komisji,
7. prowadzenie kartoteki adresowej radnych,
8. sporz膮dzanie dokumentacji z dzia艂alno艣ci Rady, komisji i radnych,
9. zapewnienie obs艂ugi kancelaryjnej,
10. prowadzenie terminarza posiedze艅 sesji, komisji i spotka艅 radnych,
11. przygotowywanie projekt贸w pism, odpowiedzi i wyja艣nie艅 oraz przedk艂adanie ich do podpisu Przewodnicz膮cemu Rady,
12. zapewnienie pomocy radnym w sprawach zwi膮zanych z wykonywaniem mandatu,
13. przyjmowanie interesant贸w, udzielanie im wyja艣nie艅 i pomocy w za艂atwianiu spraw,
14. udost臋pnianie zainteresowanym obywatelom do wgl膮du protoko艂贸w z sesji Rady, z posiedze艅 komisji oraz uchwa艂 podj臋tych przez Rad臋,
15. wykonywanie innych zada艅 zleconych przez Przewodnicz膮cego Rady.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-22 09:05:06
Data ostatniej modyfikacji : 2014-12-09 13:17:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1528

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  25.02.2013 14:50poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 12:01poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.02.2011 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.02.2011 12:34poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.02.2008 07:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  27.02.2007 13:35poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.11.2005 08:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11821099