logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014聽oraz zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR XLI/217/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014聽oraz zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 77.000,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 77.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 38.000,00 z艂
rozdzia艂 80140 Centra kszta艂cenia ustawicznego i praktycznego oraz o艣rodki dokszta艂cania zawodowego o kwot臋 3.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 3.000,00 z艂,
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 35.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 35.000,00 z艂,
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 39.000,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 39.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2690 艢rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie koszt贸w wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne pracownik贸w powiatowego urz臋du pracy o kwot臋 39.000,00 z艂.

搂 2

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 103.526,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 103.526,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 36.404,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 10.600,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 9.400,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.200,00 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 25.804,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 324,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.800,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 500,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 2.350,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.500,00 z艂
搂 4700 Szkolenia pracownik贸w nieb臋d膮cych cz艂onkami korpusu s艂u偶by cywilnej o kwot臋 330,00 z艂
dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot臋 67.122,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 67.122,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 22.000,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 5.122,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 15.000,00 z艂.

搂 3

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 180.526,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 180.526,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 130.389,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 128.900,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 83.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 36.000,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 3.900,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 6.000,00 z艂
rozdzia艂 80140 Centra kszta艂cenia ustawicznego i praktycznego oraz o艣rodki dokszta艂cania zawodowego o kwot臋 1.489,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 214,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 31,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 1.244,00 z艂
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 126,00 z艂
rozdzia艂 85156 Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 艣wiadczenia dla os贸b nieobj臋tych obowi膮zkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwot臋 126,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4130 Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne o kwot臋 126,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 39.000,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 39.000,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 33.305,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne o kwot臋 5.695,00 z艂.
dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot臋 11.011,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 11.011,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 11.011,00 z艂.


搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-25 07:57:50
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-25 07:58:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1647

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  25.11.2014 06:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639802