logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XL/216/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR XL/216/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.


w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂1.
Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 120.000,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 120.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 120.000,00 z艂
rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 120.000,00 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 120.000,00 z艂.
搂 2
Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 991.903,54 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 991.903,54 z艂
w tym:
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 871.903,54,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 871.903,54 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych i przekszta艂canych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 871.903,54 z艂;

dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 120.000,00 z艂
rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 120.000,00 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 830,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 21.670,00 z艂
搂 4220 艢rodki 偶ywno艣ci o kwot臋 25.000,00 z艂
搂 4230 Zakup lek贸w i materia艂贸w medycznych o kwot臋 2.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 40.000,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 16.500,00 z艂
搂 3
Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 871.903,54 z艂 w 搂 950 wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
搂 4
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 5
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-05 12:05:52
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-05 12:05:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1529licznik odwiedzin: 12639961