logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XL/214/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2015聽r.

UCHWA艁A NR XL/214/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.


w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2015聽r.

Na podstawie podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 i poz. 1148, Dz.U. z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446 i poz. 1611, Dz.U. z 2014 r. poz. 486, poz. 529 i poz. 768) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2015 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2014 r., poz.632) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂聽1.聽聽Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1)聽聽rower lub motorower - za usuni臋cie - 112,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 19,00 z艂;
2)聽聽motocykl - za usuni臋cie - 221,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 26,00 z艂;
3)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 485,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 39,00 z艂;
4)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 606,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 51,00 z艂;
5)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 858,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 73,00 z艂;
6)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1 265,00 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 135,00 z艂;
7)聽聽pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1 539 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 199,00 z艂.

搂聽2.聽聽Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1)聽聽 rower lub motorower - 56,00 z艂
2)聽聽motocykl - 110,50 z艂;
3)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 242,50 z艂;
4)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 303,00 z艂;
5)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 429,00 z艂;
6)聽聽pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 632,50 z艂;
7)聽聽pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 769,50 z艂.
搂聽3.聽聽Op艂aty okre艣lone w 搂 1 i 搂 2 zawieraj膮 podatek VAT.
搂聽4.聽聽Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂聽5.聽聽Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2015 r.Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-05 12:03:02
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-05 12:03:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1413licznik odwiedzin: 12625345