logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR XXXIX/209/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.


w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014
oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1

Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 584.350,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 584.350,00 z艂
w tym:
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 584.350,00 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 584.350,00 z艂
Starostwo Powiatowe "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"
搂 2007 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 496.697,50,00 z艂,
搂 2009 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 87.652,50 z艂.

搂 2

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 596.844,12 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 596.844,12 z艂
w tym:
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 596.844,12 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 596.844,12 z艂
Starostwo Powiatowe "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"
搂 2007 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 10.620,00 z艂,
搂 2009 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 1.874,12 z艂
搂 6207 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 496.697,50 z艂,
搂 6209 Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 87.652,50 z艂.

搂 3

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 790.350,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 790.350,00 z艂
w tym:
dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 206.000,00 z艂
rozdzia艂 75702 Obs艂uga papier贸w warto艣ciowych, kredyt贸w i po偶yczek jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 206.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8110 Odsetki od samorz膮dowych papier贸w warto艣ciowych lub zaci膮gni臋tych przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego kredyt贸w i po偶yczek o kwot臋 206.000,00 z艂,
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 584.350,00 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 584.350,00 z艂
Starostwo Powiatowe "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"
搂 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 39.611,44 z艂,
搂 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 6.990,26 z艂,
搂 4217 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 291.507,50 z艂,
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 51.442,50 z艂,
搂 4307 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 59.160,00 z艂,
搂 4309 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 10.440,00 z艂,
搂 4357 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 78.368,56 z艂,
搂 4359 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 13.829,74 z艂,
搂 4437 R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 28.050,00 z艂,
搂 4439 R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 4.950,00 z艂.

搂 4

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 802.844,12 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 802.844,12 z艂
w tym:
dzia艂 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 206.000,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 206.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 206.000,00 z艂;
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ
o kwot臋 596.844,12 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 596.844,12 z艂
Starostwo Powiatowe "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"
搂 4217 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 6.141,77 z艂
搂 4219 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.083,84 z艂
搂 4307 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 4.478,23 z艂
搂 4309 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 790,28 z艂
搂 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 496.697,50 z艂
搂 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 87.652,50 z艂.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-05 11:56:58
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-05 11:56:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1550licznik odwiedzin: 12625674