logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.

o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty

Uchwa艂a Nr XIII/74/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 grudnia 2003 r.


o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty


Na podstawie art. 12 pkt. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (j. t. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, zm.: 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) 搂 7 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymaga艅 kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w urz臋dach gmin, starostwach powiatowych i urz臋dach marsza艂kowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W uchwale Nr II/13/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty z dnia 18 grudnia 2002 r. w 搂 2 dokonuje si臋 wykre艣lenia wyraz贸w „do 19 listopada 2003 r.”.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 20 listopada 2003 r.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:58:18
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:58:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2660licznik odwiedzin: 11840334