logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR XXXVIII/208/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 137.600,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 137.600,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 4.800,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 4.800,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni臋偶nej o kwot臋 4.800,00 z艂;
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 132.800,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 132.800,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2690. 艢rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie koszt贸w wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne pracownik贸w powiatowego urz臋du pracy o kwot臋 132.800,00 z艂.

搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 o kwot臋 137.600,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 137.600,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 4.800,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 4.800,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 4.800,0 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 132.800,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 132.800,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 113.407,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 19.393,00 z艂

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Wiceprzewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-29 14:57:50
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-29 14:57:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1395licznik odwiedzin: 12639944