logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.

w sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego protest rolnik贸w


UCHWA艁A NR XXXVIII/205/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.


w sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego protest rolnik贸w

Na podstawie 搂 15 ust. 2 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 zmiany: z 2001 r. Nr 36, poz. 843 i Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38 poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141 i Nr 134 poz. 2697) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Rada Powiatu Pyrzyckiego popiera stanowisko zawarte w prote艣cie rolnik贸w - Pyrzyce, 29.08.2014 r. stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 2.

Rada Powiatu wnosi do wszystkich organ贸w odpowiedzialnych za kszta艂towanie ustroju rolnego Pa艅stwa w tym w艂adz ustawodawczych o podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu realizacj臋 postulat贸w rolnik贸w pyrzyckich.


搂 3.

Rada Powiatu zobowi膮zuje Starost臋 Pyrzyckiego do przekazania niniejszej uchwa艂y do Sejmu RP, Senatu RP, Prezesa Rady Ministr贸w, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ANR oraz dyrektora ANR w Szczecinie.


搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF607.1 KB POBIERZza艂膮cznik2014-09-29 14:54:06569

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-09-29 14:52:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-29 14:52:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1493licznik odwiedzin: 12625916