logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.

UCHWA艁A NR XXXVII/201/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie samorz膮dzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n. zm.), art. 453, art. 454 i art. 419 搂 1 i 2, art. 455 i art. 456 w zwi膮zku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p贸藕n. zm.) oraz zarz膮dzenia Nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiat贸w i sejmiku wojew贸dztwa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1084), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Powiat Pyrzycki dzieli si臋 na nast臋puj膮ce okr臋gi wyborcze:
1) okr臋g wyborczy Nr 1, obejmuj膮cy granice miasta i gminy Pyrzyce, w kt贸rym wybiera si臋 7 radnych;
2) okr臋g wyborczy Nr 2, obejmuj膮cy granice miasta i gminy Lipiany oraz granice gminy Przelewice, w kt贸rym wybiera si臋 4 radnych;
3) okr臋g wyborczy Nr 3, obejmuj膮cy granice gminy Bielice, gminy Kozielice oraz gminy Warnice, w kt贸rym wybiera si臋 4 radnych.

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Traci moc uchwa艂a Nr XXXIV/203/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia okr臋g贸w wyborczych w celu przeprowadzenia wybor贸w do Rady Powiatu Pyrzyckiego w 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 43, poz. 98 oraz z 2006 r. Nr 95, poz. 1794).

搂 4. Uchwa艂a podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty i wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym.

搂 5. Na niniejsz膮 uchwa艂臋 zainteresowanej radzie gminy, a tak偶e wyborcom w liczbie co najmniej 15, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty otrzymania uchwa艂y.


Przewodnicz膮cy Rady

Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-02 13:36:07
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-02 13:44:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1672

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  02.07.2014 12:44poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  02.07.2014 12:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  02.07.2014 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  02.07.2014 12:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639836