logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awyUCHWA艁A Nr XXXVII/203/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zmiany: z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie kolejnej umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 122/2 o powierzchni 1,6089 ha obr臋b Pyrzyce 12, na okres od 01 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2016 r., z dotychczasowym dzier偶awc膮 Panem Robertem Tarnowskim, zam. w Pyrzycach przy ul. Ogrodowej 55A.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-02 13:37:25
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-02 13:37:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1422licznik odwiedzin: 12639746