logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.UCHWA艁A NR XXXVII/200/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: z 2013 r., poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Po zapoznaniu si臋 z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud偶etu na 2013 r.;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
4) informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
udziela si臋 Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu na rok 2013.

搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-02 13:35:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-02 13:35:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1518licznik odwiedzin: 12625807