logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
UCHWA艁A Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci

UCHWA艁A Nr VI/43/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia
o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001 zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 55, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (t. j. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r., zm. 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz.1800 i 2002 r. Nr 25 poz. 253 i Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1073) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Wyra偶a si臋 zgod臋 na odwo艂anie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Tetyniu, sk艂adaj膮cej si臋 z dzia艂ek: zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 416/1 o pow. 0,4859 ha, niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 416/2 o pow. 0,2155 ha, uregulowanych w KW 3610 dokonanej na rzecz Gminy Kozielice aktem notarialnym Nr Rep. „A” nr 1075 z dnia 29.03.2001 roku sporz膮dzonym w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac Ratuszowy 1 w Pyrzycach.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:49:07
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:49:07
Liczba wy艣wietle艅 : 2552licznik odwiedzin: 11840474