logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 25 czerwca 2014 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 25 czerwca 2014 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXVI sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Prezentacja modelu nieodp艂atnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
. Prezentacji dokona ekspert desygnowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej,
. Dyskusja.

8. Absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:

1) Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2013 (proj. nr 202);

a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2013 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2013;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

2) Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 203);

a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.

9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych (proj. nr 205);
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (proj. nr 200);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy (proj. nr 201);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania komisji statutowej (proj. nr 204);
. Zg艂aszanie kandydat贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
19. Zamkni臋cie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-06-10 13:17:19
Data ostatniej modyfikacji : 2014-06-10 13:17:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1639licznik odwiedzin: 12481546