logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.

Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.

Numer og艂oszenia: 181588 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 136486 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu..
II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy.
II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: przedmiot zam贸wienia obejmuje ostaw臋 sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem w ilo艣ci 145 komputer贸w, dostaw臋 8 drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu dla 79 odbiorc贸w oraz przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obs艂ugi komputera dla 71 uczestnik贸w projektu..
II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 30.21.31.00-6, 72.00.00.00-5, 30.23.21.10-8, 72.40.00.00-4, 80.53.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 8. O艣 Priorytetowa: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszanie innowacyjno艣ci gospodarki. Dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 29.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Unizeto Technologies S.A., ul. Kr贸lowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 820535,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭
Cena wybranej oferty: 821637,00
Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 734048,47 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 837187,20
Waluta: PLN.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-29 11:55:52
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-29 11:55:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1637licznik odwiedzin: 11830757