logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a nr VI/35/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud偶etu za rok 2002, Rada Powiatu udziela absolutorium Zarz膮dowi Powiatu.


搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:44:24
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:44:24
Liczba wy艣wietle艅 : 2589licznik odwiedzin: 11842331