logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 16 kwietnia 2014 roku godz. 14.15 艣wietlica wiejska w Barnimiu gmina Warnice

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 16 kwietnia 2014 roku
godz. 14.15 艣wietlica wiejska w Barnimiu gmina Warnice

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXIV i XXXV, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim - Szpital Powiatowy w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja.
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


10. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na 2014 rok;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z wykonywanych zada艅 za rok 2013 przez:
a) Geodet臋 Powiatowego,
b) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
d) Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
e) Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
f) Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji;
. Opinia Komisji 艢rodowiska i Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

12. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego - ocena post臋p贸w jego wdra偶ania;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013;
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych (proj. nr 189);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. nr 190);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. na dzia艂ania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (nr 2/14) (proj. nr 191);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014 - 2020 (proj. nr 192) ;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014 (proj. nr 193);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
21. Zamkni臋cie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-04-04 09:25:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-04 09:25:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1622licznik odwiedzin: 12434875