logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014

UCHWA艁A NR XXXIV/187/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014


Na podstawie art.聽12, pkt 5聽ustawy z聽dnia 5聽czerwca 1998聽r. o聽samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z聽2013聽r. poz. 595聽z聽p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂聽1.聽Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2014聽o聽kwot臋 145.102,00z艂
z tego:
-聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 145.102,00 z艂
w tym:

Dzia艂 853聽POZOSTA艁E ZADANIA W聽ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o聽kwot臋 5.102,00 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 5.102,00 z艂
搂聽2007.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych
z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych
mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 3聽oraz ust.聽3聽pkt 5聽i 6聽ustawy,
lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 4.337,00 z艂
-聽Doce艅 siebie o聽kwot臋 4.337,00 z艂
搂聽2009.聽Dotacje celowe w聽ramach program贸w finansowanych
z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o聽kt贸rych
mowa w聽art.聽5聽ust.聽1聽pkt 3聽oraz ust.聽3聽pkt 5聽i 6聽ustawy,
lub p艂atno艣ci w聽ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o聽kwot臋 765,00 z艂
-聽Doce艅 siebie o聽kwot臋 765,00 z艂

Dzia艂 854聽EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o聽kwot臋 140.000,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i聽bursy szkolne o聽kwot臋 140.000,00 z艂
搂聽0830.聽Wp艂ywy z聽us艂ug o聽kwot臋 140.000,00 z艂
搂聽2.聽Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014聽o聽kwot臋 163.424,43 z艂
z tego:
-聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych o聽kwot臋 163.424,43 z艂
w tym:

Dzia艂 8聽5 1聽OCHRONA ZDROWIA o聽kwot臋 670,00 z艂
rozdzia艂 85156 Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz 艣wiadczenia dla os贸b nieobj臋tych obowi膮zkiem
ubezpieczenia zdrowotnego o聽kwot臋 670,00 z艂
搂聽4130.聽Sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne o聽kwot臋 670,00 z艂

Dzia艂 853聽POZOSTA艁E ZADANIA W聽ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o聽kwot臋 23.424,43 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o聽kwot臋 23.424,43 z艂
"Doce艅 siebie" o聽kwot臋 5.102,00 z艂
搂聽4047.聽Dodatkowe wynagrodzenie roczne o聽kwot臋 3.655,00 z艂
搂聽4049.聽Dodatkowe wynagrodzenie roczne o聽kwot臋 645,00z艂
搂聽4117.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 625,00 z艂
搂聽4119.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 110,00 z艂
搂聽4127.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 57,00 z艂
搂聽4129.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 10,00 z艂
"Dyplom i聽matura kluczem do sukcesu" o聽kwot臋 4.451,74 z艂
搂聽4017.聽Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o聽kwot臋 2.133,02 z艂
搂聽4117.聽Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o聽kwot臋 364,72 z艂
搂聽4127.聽Sk艂adki na Fundusz Pracy o聽kwot臋 194,41 z艂
搂聽4217.聽Zakup materia艂贸w i聽wyposa偶enia o聽kwot臋 23,80 z艂
搂聽4247.聽Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i聽ksi膮偶ek o聽kwot臋 299,71 z艂
搂聽4307.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 1.436,08 z艂
"Nauka moj膮 szans膮" o聽kwot臋 13.870,69 z艂
搂聽4307.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 13.870,69 z艂

Dzia艂 854聽EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o聽kwot臋 139.330,00 z艂
r ozdzia艂 85410 Internaty i聽bursy szkolne o聽kwot臋 139.330,00 z艂
搂聽4210.聽Zakup materia艂贸w i聽wyposa偶enia o聽kwot臋 40.000,00 z艂
搂聽4220.聽Zakup artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych o聽kwot臋 80.000,00 z艂
搂聽4270.聽Zakup us艂ug remontowych o聽kwot臋 10.000,00 z艂
搂聽4300.聽Zakup us艂ug pozosta艂ych o聽kwot臋 9.330,00 z艂
搂聽3.聽Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2014聽o聽kwot臋 18.322,43 z艂 w聽搂聽950聽Wolne 艣rodki, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽217聽ust.聽2聽pkt 6聽ustawy.
搂聽4.聽Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂聽5.聽Uchwa艂a wchodzi w偶ycie z聽dniem podj臋cia i聽podlega og艂oszeniu w聽Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech聽Ku藕mi艅ski聽
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-27 12:09:16
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-27 12:09:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1609licznik odwiedzin: 12626040