logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.

UCHWA艁A NR XXXIV/181/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 979, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a si臋 zamiar likwidacji z dniem 31.08.2014 r. Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 2.

Likwidacja szko艂y, o kt贸rej mowa w 搂 1 zostanie dokonana na podstawie odr臋bnej uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Postanawia si臋 zawiadomi膰 o zamiarze likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty w Szczecinie oraz wyst膮pi膰 z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie likwidacji szko艂y.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-27 12:00:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-27 12:00:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1583licznik odwiedzin: 12625704