logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr V/32/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. oraz uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., zm.: z 2001 r. Nr 36, poz. 483, Nr 50, poz. 1350) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1. W 搂 8 ust. 4 cyfr臋 „25” zast臋puje si臋 cyfr膮 „17”.

2. W 搂 38 ust. 1 skre艣la si臋 zdanie „W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego komisji”.

3. W 搂 44 ust. 3 skre艣la si臋 wyrazy „i sekretarza komisji”.

4. W 搂 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie „W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego komisji jego obowi膮zki wykonuje zast臋pca przewodnicz膮cego”.

5. W 搂 48 ust. 1 skre艣la si臋 zdanie „W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego komisji”.

6. W 搂 65 ust. 1 skre艣la si臋 pkt. 1 i 3.

搂 2

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:40:38
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:40:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2616licznik odwiedzin: 11842415