logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.

dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Uchwa艂a Nr V/31/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 marca 2003 r.

dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 65, ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ust. 8 lit. „f” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XXX/172/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2001r., w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 搂 5 otrzymuje brzmienie „Wyznaczy膰 do reprezentowania powiatu w Zwi膮zku Celowym Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Wicestarost臋 Pyrzyckiego oraz Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:39:55
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:39:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2514licznik odwiedzin: 11793721