logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 19 lutego 2014 rokugodz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 19 lutego 2014 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2013.
. Opinie sta艂ych komisji Rady.
. Dyskusja.
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych przez Zarz膮d Powiatu w 2013 r.;
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Sprawozdania przedk艂adaj膮:
a) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
b) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
c) Komendant Powiatowy Policji,
d) Prokurator Rejonowy,
e) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w roku 2013:
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b) Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych i Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2013 r.;
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach za 2013 r.;
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Sprawozdanie z zako艅czenia procesu likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2014 (proj. nr 185);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


15. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 180);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 181) ;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2014 r. (proj. nr 182);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia stanowiska o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w (proj. nr 183) ;
. Opinie sta艂ych komisji rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 184);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
20. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiany nieruchomo艣ci bez obowi膮zku dokonywania dop艂at (proj. nr 187) ;
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 (proj. nr 186);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
24. Zamkni臋cie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-06 11:02:44
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-06 11:02:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1613licznik odwiedzin: 12434824