logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cy przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr V/28/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cy przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 i art. 45 ust. 1 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 lit b i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 24 poz. 110, z 1997 r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999 r. Nr 28 poz. 225, poz. 256, Nr 84 poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128 poz. 1407 z 2002 r. Nr 113 poz. 984) w zwi膮zku z uchwa艂膮 Nr V/25/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach, Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Powo艂uje si臋 Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach w sk艂adzie:
1) jako przewodnicz膮cy – Dusza W艂adys艂aw,
2) jako cz艂onkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Rad臋 Powiatu:
- Cenarska W艂adys艂awa jako przedstawiciel Gminy Przelewice,
- Ciesielska Helena jako przedstawiciel Gminy Bielice,
- Kuli艅ska Teresa jako przedstawiciel Gminy Kozielice,
- Mogielska Marianna jako przedstawiciel Miasta i Gminy Pyrzyce,
- Ostrowska Sylwia jako przedstawiciel Gminy Warnice,
- Walerowski Krzysztof jako przedstawiciel Miasta i Gminy Lipiany.

搂 2

Upowa偶nia si臋 Starost臋 Pyrzyckiego do zwo艂ania pierwszego posiedzenia Rady Spo艂ecznej.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:03:23
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:03:23
Liczba wy艣wietle艅 : 2534licznik odwiedzin: 11793764