logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014

UCHWA艁A NR XXXIII/172/2013
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2014 rok w wysoko艣ci 40.066.719,23 z艂 z tego:
1. dochody bie偶膮ce 39.066.719,23 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 32.929.919,23 z艂
2) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.135.800,00 z艂
3) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
2. dochody maj膮tkowe 1.000.000,00 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.000.000,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2014 w wysoko艣ci 40.066.719,23 z艂 z tego:
1. wydatki bie偶膮ce 38.008.346,23 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 31.871.546,23 z艂
2) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.135.800,00 z艂
3) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki maj膮tkowe 2.058.373,00 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 2.058.373,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

搂 3. Ustala si臋 przychody bud偶etu w wysoko艣ci 0,00 z艂 i rozchody bud偶etu powiatu w kwocie 0,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 11.

搂 4. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1. og贸ln膮 w wysoko艣ci 352.018,00 z艂
2. celow膮 w wysoko艣ci 830.000,00 z艂 z przeznaczeniem na:
a) realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 80.000 z艂
b) wydatki maj膮tkowe w kwocie 750.000 z艂

搂 5. Ustala si臋 dochody i wydatki rachunk贸w dochod贸w w艂asnych o艣wiatowych jednostek bud偶etowych - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10, w kwotach:
1) dochody - 140.000,00 z艂
2) wydatki - 140.000,00 z艂

搂 6. Ustala si臋 limity zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 1.965.405,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 358.672,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) maj膮tkowych,
c) dotacji z bud偶etu powiatu, z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
5. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000 z艂,
6. udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnie艅 kierownikom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

搂 10. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2014 r. i podlega og艂oszeniu:
1) w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
2) na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF92.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12014-01-07 11:26:03745
.PDF171.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22014-01-07 11:26:13725
.PDF130.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32014-01-07 11:26:23703
.PDF140 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42014-01-07 11:26:32709
.PDF146.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52014-01-07 11:26:41699
.PDF97.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62014-01-07 11:26:50714
.PDF82.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 72014-01-07 11:27:01709
.PDF84.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 82014-01-07 11:27:10665
.PDF84.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 92014-01-07 11:27:19699
.PDF75.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 102014-01-07 11:27:27674
.PDF74.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 112014-01-07 11:27:35684

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-07 11:17:08
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-08 13:25:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2417

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.01.2014 12:24poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  07.01.2014 10:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639724