logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013


Uchwa艂a Nr XXXIII/177/2013
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 48.935,62 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 48.935,62 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 48.935,62 z艂
rozdzia艂 801 95 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 48.935,62 z艂
Starostwo Powiatowe "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w"
搂 2007. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em
艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1
oraz ust.1 pkt 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach
bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 48.935,62 z艂
搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 123.935,62 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 123.935,62 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 48.935,62 z艂
rozdzia艂 801 95 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 48.935,62 z艂
Starostwo Powiatowe "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w"
搂 2009. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em
艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1
oraz ust.1 pkt 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach
bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 48.935,62 z艂

Dzia艂 85 2 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 75.000,00 z艂
rozdzia艂 85 202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 75.000 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
搂 0830. Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 75.000,00 z艂
搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 140.935,62z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 140.935,62 z艂
w tym:

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 71.935,62 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 23.000,00 z艂
Specjalne O艣rodki Szkolno - Wychowawcze
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 23.000,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 48.935,62 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w"
搂 4177. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 3.260,20 z艂
搂 4217. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.575,00 z艂
搂 4307. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 42.764,14 z艂
搂 4417. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 199,50 z艂
搂 4427. Podr贸偶e s艂u偶bowe zagraniczne o kwot臋 1.136,78 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 69.000,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 64.000,00 z艂
Specjalne O艣rodki Szkolno - Wychowawcze
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 64.000,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 5.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2013 o kwot臋 215.935,62z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 215.935,62 z艂
w tym:
D zia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 140.935,62 z艂
rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 39.000,00 z艂
Specjalne O艣rodki Szkolno - Wychowawcze
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 39.000,00 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 15.000,00 z艂
Specjalne O艣rodki Szkolno - Wychowawcze
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 15.000,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 5.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4260. Zakup energii o kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 33.000,00 z艂
Specjalne O艣rodki Szkolno - Wychowawcze
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 33.000,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 48.935,62 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w"
搂 4179. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 3.260,20 z艂
搂 4219. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.575,00 z艂
搂 4309. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 42.764,14 z艂
搂 4419. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 199,50 z艂
搂 4429. Podr贸偶e s艂u偶bowe zagraniczne o kwot臋 1.136,78 z艂
D zia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 75.000,00 z艂
rozdzia艂 85202 Domy pomocy spo艂ecznej o kwot臋 75.000,00 z艂
Dom Pomocy Spo艂ecznej
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 23.000,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 2.500,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 32.000,00 z艂
搂 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 17.500,00 z艂.
搂 5. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 6. Uchwa艂a wchodzi w偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech Ku藕mi艅ski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-07 11:20:59
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-08 13:22:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1789

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.01.2014 10:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12640019